period en Rumano

Pronunciación
n. perioadă, interval de timp, timp, epocă, eră, etapă, secol, veac, punct, vorbire retorică, menstruaţie, ciclu, lecţie, stil
a. epocă: de epocă

Ejemplos

This custom dates from the Edo period.
Acest obicei datează din era Edo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are counting on you, Mr Topolánek, on your Presidency, to show drive and to guide Europe during this difficult period.
Contăm pe dumneavoastră, domnule Topolánek, pe preşedinţia dumneavoastră, să fiţi ferm şi să conduceţi Europa în această perioadă dificilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The resignation of President Yusuf and the withdrawal of the Ethiopian army present a new period of uncertainty and risk.
Demisia preşedintelui Yusuf şi retragerea armatei etiopiene reprezintă o nouă perioadă de incertitudine şi risc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We plan to launch the Eastern Partnership at summit level in Prague in May and the decision of the day was also selected just when this six-month period ends and we can make an evaluation.
Plănuim să lansăm Parteneriatul estic în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Praga, din luna mai, iar alegerea zilei a fost, de asemenea, selectată exact când se încheie perioada de şase luni şi putem face o evaluare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will never forget the mothers, the daughters, the families that I met over that period.
Nu voi uita niciodată mamele, fiicele, familiile pe care le-am întâlnit în acea perioadă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, the several months' trial period is drawing to a close.
În plus, perioada de probă de câteva luni se apropie de final.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PL) Mr President, the European Union places great value on the proper treatment of animals during the entire period of breeding, from birth to the slaughterhouse.
(PL) Domnule preşedinte, Uniunea Europeană acordă o valoare deosebită tratamentului adecvat al animalelor în timpul întregii perioade de creştere, de la naştere până la abator.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
EUR 20 million have been allocated for the period of December 2008 to May 2009.
20 milioane EUR au fost alocate pentru perioada decembrie 2008 - mai 2009.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These steps go towards fulfilling the criteria expressed by the EU as a condition for maintaining the suspension of the visa ban beyond the initial six-month period.
Aceste măsuri vizează îndeplinirea criteriilor exprimate de UE drept condiţie pentru păstrarea suspendării interdicţiei vizelor după perioada iniţială de şase luni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission took adequate precautions in order to follow the development throughout the holiday period and shared its information with the Gas Coordination Group in early January.
Comisia a luat măsuri de precauţie adecvate pentru a urmări desfăşurarea pe parcursul perioadei de vacanţă şi, la începutul lunii ianuarie, a pus informaţiile sale la dispoziţia Grupului de Coordonare pentru Gaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the general region between the anus and the genital organs: region, areadictionary extension
© dictionarist.com