press en Rumano

Pronunciación
n. apăsare, presare, mulţime, gloată, grabă, presă {tehn.}, tipar, publucaţie, dulap
v. apăsa, presa, călca, calandra, stoarce, zemui, străpunge prin presare, turti, îngreuna, asupri, grăbi, zori, insista asupra, strânge, împinge, îmboldi, apăsător: fi apăsător, răzbate, imprima: se imprima, îmbulzi: se îmbulzi

Ejemplos

The president will hold a press conference later today.
Preşedintele va susţine o conferinţă de presă astăzi mai târziu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Czech presidency will press mainly for the full implementation of the conclusions of the G20 Summit Declaration of November 2008 and the European Council conclusions of December 2008.
Preşedinţia cehă va milita în primul rând pentru punerea integrală în aplicare a concluziilor Declaraţiei întâlnirii la nivel înalt G20 din noiembrie 2008 şi a concluziilor Consiliului European din decembrie 2008.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00.
Nu sunt încă sigură dacă aceste informaţii sunt confirmate, dar Hamas va susţine o conferinţă de presă în această seară la ora 20.00.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to demand reforms in the area of legislation as well, and here I am thinking of the criminal code and of press and electoral legislation.
Trebuie să solicităm reforme şi în domeniul legislaţiei şi am în vedere codul penal şi legislaţia electorală, şi cea privind presa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This goes not only for freedom of the press and of expression, but also for the entire political, social and private life of every individual.
Acest lucru nu este valabil numai pentru libertatea presei şi libertatea de exprimare, ci şi pentru întreaga viaţă politică, socială şi privată a fiecărui individ.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, first, I just wish to record the fact that I pressed the wrong button on the McGuinness report.
Doamnă preşedintă, în primul rând, aş dori să semnalez faptul că am apăsat pe butonul greşit când am votat raportul McGuinness.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President Kibaki needs to realise that political stability and a free press are mutually reinforcing.
Preşedintele Kibaki trebuie să realizeze faptul că stabilitatea politică şi o presă liberă se întăresc reciproc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, it seems that many senior politicians in Kenya have still not developed a sufficiently thick skin to handle the inevitable barbs of a free press and a democracy.
Din păcate, se pare că mulţi politicieni marcanţi din Kenya nu sunt încă suficient de susceptibili pentru a putea face faţă aluziilor răutăcioase inevitabile din partea unei prese libere şi a democraţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
on behalf of the PSE Group. - Mr President, I am glad to have the opportunity to speak on this joint motion for a resolution on press freedom in Kenya.
în numele Grupului PSE. - Domnule preşedinte, mă bucur că am ocazia să iau cuvântul cu privire la această propunere de rezoluţie privind libertatea presei în Kenya.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I call on the Kenyan authorities to relinquish their plans to introduce censorship, to build consensus in order to foster the freedom of the press and the public communications sector.
Invit autorităţile kenyene să renunţe la planurile lor de a introduce cenzura, să ajungă la un consens, pentru a încuraja libertatea presei şi sectorul public al comunicaţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compress: constrain, crowd, crush, jam, mash, push, squash
2. newsmen
3. crowd: cram, crush, jam, squash, squeeze
4. flatten: iron, smoothdictionary extension
© dictionarist.com