prime en Rumano

Pronunciación
n. înflorire, floare, prima parte, slujbă de dimineaţă, număr prim
v. pregăti {fam.}, încărca, amorsa
a. prim, dintâi, important, principal, fundamental, esenţial

Ejemplos

The Prime Minister signed a trade agreement between the two countries.
Primul Ministru a semnat un acord comercial între cele două ţări.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.
Numerele prime sunt ca viața; ele sunt complet logice, dar imposibil de a le găsi regulile, chiar dacă îți petreci tot timpul gândindu-te la asta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know we can rely on you, Prime Minister, to establish a good working relationship with President-elect Obama.
Ştiu că ne putem baza pe dumneavoastră, domnule prim-ministru, că veţi stabili o bună relaţie de lucru cu preşedintele ales, Obama.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this sense, my contacts with the two prime ministers and the two presidents, together with my personal input into this problem, will perhaps help to resolve the Slovenian-Croatian border problems.
În acest sens sper ca, printr-o comunicare continuă cu prim-miniştrii şi preşedinţii celor două ţări şi prin contribuţia mea personală la această chestiune, să ajutăm la rezolvarea problemelor privind graniţa sloveno-croată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, Mr Ehud Olmert, the Israeli Prime Minister, is still trying to boost his bedraggled reputation by not allowing a ceasefire.
Totuşi, dl Ehud Olmert, prim-ministrul israelian, încearcă să îşi crească reputaţia mânjită, opunându-se unei încetări a focului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They get cold in other parts of Europe when in Ukraine the President and Prime Minister engage in a power struggle.
Unii suferă de frig prin alte zone ale Europei, pe când în Ucraina, Preşedintele şi Primul Ministru se angajează într-o luptă a puterii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What advice would you give to the Slovak Prime Minister Fico, who now faces a 'Sophie's Choice'?
Ce sfaturi i-ați da Prim Ministrului slovac Fico, care se confruntă acum cu o "Alegere a Sofiei"?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I call on Deputy Prime Minister Vondra to sum up.
Îl invit pe dl vicepremier Vondra să facă rezumatul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have to say I was shocked by the tenor of some of the questions directed at the Czech Prime Minister today.
Trebuie să spun că am fost şocat de tonul anumitor întrebări adresate azi prim-ministrului ceh.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner Piebalgs and Deputy Prime Minister Vondra, could you elaborate on the scenario of the EU stepping in and taking over responsibility, with the Ukraine, for the transit?
Domnule comisar Piebalgs și domnule Prim Ministru Adjunct Vondra, puteți să prezentați mai detaliat modul în care poate interveni Uniunea Europeană, asumându-și răspunderea alături de Ucraina pentru tranzit?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. excellent: unparalleled, superior, top, choice, best
2. primary: principal, chief, fundamental
3. original: earliest, beginning, firstdictionary extension
© dictionarist.com