principal en Rumano

Pronunciación
n. conducător, şef, director, debitor principal, solist {muz.}, protagonist
a. principal, căpetenie: de căpetenie, fundamental, esenţial, bază: de bază

principal en Inglés

a. principal, cardinal, main, chief, head, staple, first, capital, primal, premier, prime, leading, front, notional, broad, high, grand

Ejemplos

The teacher is with the school principal.
Profesorul este cu directorul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The principal guideline, as with so many things, is the free market for defence-related products too, in other words weapons, and weapons are for killing and waging war.
Principala linie directoare, ca în multe alte cazuri, este liberalizarea pieţei şi pentru produsele din domeniul apărării, adică arme, iar cu armele se ucide şi se poartă războaie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The principal reason for this position relates to access to the labour market for asylum seekers.
Principalul motiv al acestei poziţii se referă la accesul pe piaţa muncii pentru solicitanţii de azil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union has a role in society, but the principal defence of the West is still NATO, and it is so because it is our alliance with the United States of America.
Uniunea Europeană are un rol în societate, dar principala apărare a Occidentului este în continuare NATO şi aceasta pentru că este alianţa noastră cu Statele Unite ale Americii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is odd that the report mentions rail, sea and inland waterway transport yet neglects this sector, one of the principal contributors of carbon emissions.
Este ciudat că raportul menţionează transportul feroviar, maritim şi fluvial, dar neglijează acest sector, care este una dintre principalele surse de emisii de carbon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union is, in fact, the top trading partner for Brazil which, for its part, is the principal beneficiary of European Union investments in Latin America.
Uniunea Europeană este, de fapt, partenerul comercial cel mai important pentru Brazilia, care, la rândul său, este principalul beneficiar al investiţiilor Uniunii Europene în America Latină.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is only one that meets this criterion, and even then, one of the principal countries in this region of the Caribbean, Haiti, has not signed the agreement, which surely says a great deal.
Există un singur acord care îndeplineşte acest criteriu şi chiar şi aşa, una dintre principalele ţări din această zonă a Caraibelor, Haiti, nu a semnat acordul, lucru care cu siguranţă spune multe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would therefore like, firstly, to congratulate the rapporteur, Mr Lehne, who has had the principal responsibility for bringing this task to a successful conclusion.
Aş dori de aceea să-i mulţumesc în primul rând raportorului, domnul Lehne, care a avut principala responsabilitate de a duce această sarcină la bun sfârşit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down.
Însă motivul principal pentru care m-am abţinut este că acest lucru dă peste cap întregul principiu al jurisprudenţei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This scheme will allow householders who are unable to meet their mortgage repayments to defer all their principal and up to 70% of their interest payments for a period of two years.
Această schemă le va permite proprietarilor ce nu reuşesc să plătească ratele la ipotecă să amâne pentru o perioadă de doi ani plata sumei luate cu împrumut şi până la 70% din valoarea dobânzii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

most important element: of import, primary, chief, important, master, main
the original amount of a debt on which interest is calculated: loan, debt
the educator who has executive authority for a school: head, chancellor, headmaster, educator, head teacher, schoolmaster, master, pedagogue, school principal, headmistress, pedagog
an actor who plays a principal role: thespian, role player, star, lead, film star, actor, television star, player, TV star, histrion, matinee idol, co-star, movie star, idol
(criminal law) any person involved in a criminal offense, regardless of whether the person profits from such involvement: malefactor, offender, outlaw, crook, felon, wrongdoer, criminal
capital as contrasted with the income derived from it: corpus, principal sum, capital
the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account: moneyman, broker-dealer, dealer, financierdictionary extension
© dictionarist.com