proceed en Rumano

Pronunciación
v. continua, vorbi mai departe, proceda, acţiona, mânca mai departe

Ejemplos

However, the country's modernisation and its alignment with European political standards must proceed in the context of dialogue between the authorities and the democratic opposition in Belarus.
Cu toate acestea, modernizarea ţării şi alinierea sa la standardele politice europene trebuie să continue în contextul dialogului între autorităţi şi opoziţia democratică din Belarus.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We give a green light to Israel to proceed as it would wish and we have compounded that failure by ignoring the lessons of history.
Am acordat undă verde Israelului să acţioneze după propria sa voinţă şi am agravat acest eşec ignorând lecţiile oferite de istorie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How is it proceeding in negotiations with the Egyptian side on the technical mission, international monitoring, technical surveillance, and the opening of the EU BAM Rafah?
Cum decurg negocierile cu partea egipteană în ceea ce priveşte misiunile tehnice, monitorizarea internaţională, supravegherea tehnică şi retrimiterea misiunii UE de asistenţă la frontieră în Rafah?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know that the impact assessment has been completed and, as I said, the Action Plan is in the legislative programme and hopefully will proceed this year.
Ştiu că evaluarea impactului a fost finalizată şi, după cum am afirmat, Planul de acţiune se află în programul legislativ şi sperăm că va progresa anul acesta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why it is important to proceed with the multilateral Doha negotiations.
Din acest motiv, este important să se continue negocierile multilaterale din cadrul Rundei Doha.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Also at the heart of this proposal is how we proceed from research results to innovation and practical achievements.
Un alt aspect central al propunerii noastre este modul în care vom trece de la rezultatele cercetărilor la inovaţie şi la realizări practice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have all pledged in this House that this is the right way to proceed.
Toţi membrii acestui Parlament au fost de acord că acesta este drumul care trebuie urmat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The development of sustainable tourism should be combined with the protection of these areas, and all proceeds should be devoted to wilderness protection.
Dezvoltarea turismului durabil ar trebui combinată cu protejarea acestor zone şi toate încasările ar trebui alocate obiectivului de protejare a spaţiilor naturale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First of all, we really need to proceed with the mapping of the last wilderness areas in Europe.
în primul rând, trebuie neapărat să procedăm la cartografierea ultimelor spaţii naturale din Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are always speaking about connecting the EU to its citizens and the fact that the EU project cannot proceed without the involvement of EU citizens.
Mereu discutăm despre legătura dintre UE şi cetăţenii acesteia, precum şi despre faptul că un proiect UE nu se poate realiza fără implicarea cetăţenilor UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. arise: come forth, emanate, ensue, go forth, issue, originate, result
2. progress: advance, continue, go on, move on, pass ondictionary extension
© dictionarist.com