prolix en Rumano

Pronunciación
a. prolix, pedant

prolix en Inglés

a. prolix, long-winded, verbose, wordy, diffuse
adv. diffusely

Ejemplos

Totuşi, aş dori să văd acest angajament prolix reflectându-se mai concret în politicile specifice ale Uniunii Europene şi ale statelor sale membre în relaţiile cu terţe ţări.
However, I would like to see the wordy commitment reflected more concretely in the actual policies of the European Union and its Member States towards third countries.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cum se întâmplă de multe ori în cazul legislaţiei UE, este un titlu prolix pentru o problemă reală.
Like much EU legislation, it is a long-winded title for a real issue.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

tediously prolonged or tending to speak or write at great length: voluble, tedious, pleonastic, verbose, verbal, tautological, wordy, wordiness, redundant, prolixness, windy, windiness, long-winded, prolixity, long-windedness, diffuse, tautologicdictionary extension
© dictionarist.com