prolonged en Rumano

Pronunciación
a. prelungit

Ejemplos

The concentrations measured in certain European industrial plants were so high that - in case of prolonged exposure - they would cause cancer in 10% of the workers.
Concentraţiile măsurate în anumite instalaţii industriale din Europa au fost atât de ridicate încât - în cazul expunerii prelungite - acestea ar cauza cancer la 10% dintre lucrători.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our presence only prolongs the war and the resulting suffering, rather than eliminating them.
Prezenţa noastră prelungeşte mai degrabă războiul şi suferinţa rezultată, decât să le elimine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The prolonged failure to reach agreement is exacerbating the climate of economic uncertainty and is damaging the credibility of the multilateral trade system.
Eşecul de lungă durată de a se ajunge la un acord accentuează climatul de nesiguranţă economică şi prejudiciază credibilitatea sistemului comercial multilateral.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, situations need to be avoided where the EU's involvement is prolonged ad infinitum.
Trebuie, însă, evitată situaţia în care implicarea Uniunii se prelungeşte la nesfârşit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, for this to occur, the government must stop seeking a military victory that merely prolongs the suffering of so many people.
Totuşi, pentru aceasta, trebuie ca guvernul să înceteze să mai urmărească o victorie militară care nu face decât să prelungească suferinţa atâtor oameni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, I ask you not to prolong this procedure too much.
De aceea, vă rog să nu prelungiţi această procedură prea mult.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The most important thing is to ban procedures categorised as 'severe' in which laboratory animals may suffer prolonged pain.
Cel mai important este să interzicem procedurile clasificate drept "grave”, în urma cărora animalele de laborator pot suferi dureri prelungite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With this in mind, carrying out experiments which result in severe pain, suffering or stress, and which are likely to be prolonged, must be banned.
În acest sens, trebuie interzisă efectuarea de experimente ce cauzează durere, suferință sau stres severe și care tind să se prelungească.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not wish to prolong the debate.
Nu doresc să prelungesc dezbaterea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Orice alte măsuri vor reprezenta o pierdere de timp şi vor prelungi această situaţie nefericită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relatively long in duration; tediously protracted: lengthy, extended, protracted, long, drawn-out
drawn out or made longer spatially: lengthened, long, extended, elongated


dictionary extension
© dictionarist.com