proviso en Rumano

Pronunciación
n. clauză

Ejemplos

In this context, European projects must provide for more specific provisos and special funds for informing the population.
În acest context, proiectele europene trebuie să prevadă clauze mai concrete şi fonduri speciale pentru instruirea populaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Far from it, we need to keep the labour market borders open, with the proviso that the flow of workers is legal and suited to the relevant state's needs.
Dimpotrivă, trebuie să menţinem deschise graniţele pieţei muncii, cu condiţia ca fluxul de muncitori să fie unul legal şi adaptat nevoilor statului respectiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, this is a 'yes' vote with a clear proviso.
Cu toate acestea, votul pozitiv are o condiţie clară.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree with the retention of the instrument for guaranteeing traditional specialities, with the proviso that the rules for registration should be simplified.
Sunt de acord cu păstrarea instrumentului pentru garantarea specialităţilor tradiţionale, cu condiţia să se simplifice regulile de înregistrare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, the rapporteur has my full support, with the proviso that no Members be sent here from national parliaments.
Prin urmare, raportorul primeşte sprijinul meu total, cu condiţia să nu fie trimis aici niciun deputat din parlamentele naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I completely agree with Mr Engel and Mrs Rühle that we can only accept new legislation on the proviso that it offers a clear and recognisable advantage for the internal market.
Sunt complet de acord cu dl Engel şi cu dna Rühle că putem accepta o nouă legislaţie, cu condiţia ca aceasta să ofere un avantaj clar şi uşor de recunoscut pentru piaţa internă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This must clearly be done in accordance with the free movement of foods, but with the proviso that they are safe and wholesome.
Acest lucru trebuie realizat în mod clar în conformitate cu libera circulaţie a produselor alimentare, dar cu condiţia să fie sigure şi sănătoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All this under the proviso that it does not lead to the weakening of existing protection.
Totul cu rezerva ca acestea să nu ducă la diminuarea protecţiei existente.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yes, we should provide for a minimum income, but with the proviso that it must not, under any circumstances, lead to a new form of indirect or reverse discrimination.
Da, trebuie să oferim un venit minim, însă cu prevederea ca acesta să nu ducă, în niciun caz, la o nouă formă de discriminare indirectă sau inversă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We would like to stress that we believe it to be a very bad idea to spend EU resources on nuclear power, and it is with this proviso that we voted in favour of the amendment.
Am dori să subliniem faptul că noi credem că este o idee foarte nepotrivită să folosim resursele UE pentru energia nucleară și cu această condiție am votat în favoarea modificării.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a stipulated condition: precondition, provision, condition, stipulationdictionary extension
© dictionarist.com