reckoning en Rumano

Pronunciación
n. socoteală, calculare, calculat, cont, notă de plată, seamă, răfuială, consumaţie, operaţie, apreciere
a. calculator

Ejemplos

We reckon that 5% of all hospital admissions are the result of adverse drug reactions and that adverse drug reactions cause a fifth of the unnecessary deaths in hospitals.
Apreciem că 5% dintre toate spitalizările sunt cauzate de reacţii adverse la medicamente şi că acestea cauzează o cincime din decesele evitabile din spitale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The cost of EU regulation in the United Kingdom has been reckoned to be GBP 107 billion over the last ten years.
Costul reglementării UE în Marea Britanie a fost estimat la 107 miliarde de lire sterline în ultimii zece ani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
La ultimul calcul, aproximativ 85% dintre produsele alimentare au fost cumpărate pe piaţa liberă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The reckoning will come in the form of the gas dispute.
Nota de plată va veni sub forma disputei pentru gaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are also a power to be reckoned with for our development cooperation and humanitarian assistance, and we are proud of that.
De asemenea, suntem o putere apreciată pentru cooperarea pentru dezvoltare şi asistenţa umanitară, şi suntem mândri de acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ILO itself reckons that 212 million people worldwide were unemployed in 2009, a 34 million increase from 2007.
Chiar OIM apreciază că 212 milioane de oameni din întreaga lume erau şomeri în 2009, ceea ce reprezenta o creştere cu 34 de milioane faţă de 2007.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It had a slow start, but by the end of this year, they reckon about 10% of the world's fisheries will be MSE-certified.
A avut parte de un început lent, însă până la sfârşitul acestui an, ei preconizează că în jur de 10 % din sectorul global va fi certificat de MSE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Prin urmare, ce consideraţi că ar trebui să urmărească Parlamentul şi alte instituţii UE?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is in the frontline of the war against terrorism, costing it so far, it is reckoned, USD 40 billion.
Țara se află în prima linie a războiului împotriva terorismului, ceea ce a costat-o până acum, se spune, 40 de miliarde de dolari.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The human rights activists to whom we awarded the Sakharov Prize last year are a force to be reckoned with in Memorial, which has a significant role in the North Caucasus.
Militanții pentru drepturile omului, cărora am acordat premiul Saharov anul trecut, sunt o forță care trebuie recunoscută în cadrul Memorial, organizație care deține un rol semnificativ în Caucazul de Nord.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

problem solving that involves numbers or quantities: differential coefficient, conversion, differential, calculation, problem solving, integral, idea, first derivative, approximation, figuring, extrapolation, computation, estimation, derivative, derived function, estimate, interpolation
the act of counting; reciting numbers in ascending order: count, recount, counting, nosecount, miscount, tally, nose count, enumeration, countdown, investigation, sperm count, census, poll, investigating, numeration, blood count
a bill for an amount due: account, tally, bill, invoice


dictionary extension
© dictionarist.com