release en Rumano

Pronunciación
n. eliberare, uşurare, punere în libertate, punere în circulaţie, punere în funcţiune, emitere, scutire, absolvire, degajare, desărcinare, declanşare, deblocare, lansare, cedare, cesiune, chitanţă, întrerupător {electr.}
v. dezrobi, elibera, pune în libertate, pune în circulaţie, dezlănţui, slobozi, scuti, scăpa, răspândi, emite, lansa, absolvi, ceda, debloca

Ejemplos

When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.
Atunci când organismul este atins, receptorii de la nivelul pielii trimit mesaje creierului, provocând eliberarea de substanțe chimice, cum ar fi endorfinele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are we ready to release the military resources, not to go to war, but to guarantee peace?
Suntem gata să eliberăm resurse militare, nu pentru a merge la război, ci pentru garantarea păcii?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are we ready to release the budgetary resources needed to give us the means to conduct our policy?
Suntem gata să eliberăm resursele bugetare necesare pentru a ne furniza mijloacele de a ne dezvolta politica?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The only solution is to ensure stricter police control, as well as border controls, and to release the names of companies which violate animal rights to the public, so that consumers might avoid them.
Singura soluţie este să asigurăm un control poliţienesc strict, precum şi controale la graniţă şi să facem public numele companiilor care încalcă drepturile animalelor, astfel încât consumatorii să le poată evita.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Political liberties, above all, are important, and there has been talk of some prisoners, but in fact this relates to three political prisoners who have been released.
Libertăţile politice sunt importante în mod special şi au exista discuţii despre deţinuţi, însă, de fapt, acest lucru este legat de trei deţinuţi politici care au fost eliberaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the other hand, however, members of the opposition are being re-arrested, and many of the released prisoners have had their rights restricted.
Cu toate acestea, pe de altă parte, membri ai opoziţiei sunt arestaţi din nou, iar multora dintre deţinuţii eliberaţi li s-au restricţionat drepturile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Parliament is today demanding that Dawit Isaak and the other journalists imprisoned in Eritrea be released immediately.
Parlamentul Europeană solicită astăzi ca Dawit Isaak şi ceilalţi jurnalişti încarceraţi în Eritreea să fie eliberaţi imediat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SV) Mr President, like my fellow Member from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I would like to highlight the issue of the release of Dawit Isaak.
(SV) Domnule Preşedinte, la fel ca şi colegul meu deputat din partea Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, aş dori să subliniez aspectul eliberării lui Dawit Isaak.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am pleased that we have included a passage on his immediate release in the resolution on the Horn of Africa.
Sunt încântat că am inclus în rezoluţia privind Cornul Africii un pasaj privind eliberarea sa imediată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU's future aid to Eritrea must be linked to clear demands for the release of Dawit Isaak and the other journalists.
Ajutorul UE viitor pentru Eritreea trebuie legat de cereri clare de eliberare a lui Dawit Isaak şi a celorlalţi jurnalişti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com