relentless en Rumano

Pronunciación
a. neînduplecat, necruţător, neîndurător, implacabil, neîncetat, intransigent, neobosit

Ejemplos

The most significant abuse of that right is the relentless and deliberate colonisation of the West Bank and East Jerusalem by Israel.
Cel mai semnificativ abuz al acestui drept este colonizarea neîncetată şi deliberată a Cisiordaniei și Ierusalimului de Est de către Israel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have seen in recent times how the relentless pursuit of profit has brought the global economy to its knees.
Recent am văzut cum economia globală a fost subjugată de urmărirea neîncetată a profitului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The relentless terrorist campaign waged by the Tamil Tigers severely blighted the development of that beautiful country.
Campania teroristă neîncetată dusă de Tigrii Tamili a afectat în mod grav dezvoltarea acelei frumoase ţări.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Turkish women's NGOs are relentless in their efforts to promote this agenda, as they should be, and we are their allies.
Suntem aliaţii ONG-urilor care luptă pentru drepturile femeilor turce şi care, din fericire, sunt neobosite în eforturile lor de a promova acest calendar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
European countries are becoming the willing victims of a relentless global competitor with the instrument to destruct our livelihoods.
Țările europene devin victime de bună voie ale unui competitor global neobosit, dotat cu instrumentul de a ne distruge mijloacele de subzistență.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can assure you that the Commission is relentless in proposing measures to stabilise the situation in the financial market and in seeking long-term solutions.
Vă asigur că Comisia este permanent în căutare de măsuri menite să stabilizeze situația pe piața financiară și în căutare de soluții pe termen lung.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I also wish to extend our gratitude to the former Belgian Presidency for its relentless efforts to further the cause of the creation of a unitary patent protection.
De asemenea, doresc să mulțumesc președinției belgiene anterioare pentru eforturile neobosite depuse în sprijinul instituirii unei protecții unitare a brevetelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must also remember that it is a country which is still struggling with relentless Islamic terrorism, and the social standing of the security services is therefore higher than it is over here.
De asemenea, trebuie să ne amintim că este o ţară care încă se luptă cu terorismul islamic necruţător, iar statutul social al serviciilor de securitate este, prin urmare, mai puternic decât este aici.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An endless tragedy in which man's limitations are made most apparent and surprisingly relevant when confronted with the relentless force of nature.
O tragedie nesfârșită în care limitele omului ies la iveală și devin surprinzător de aparente în confruntarea cu forța necontenită a naturii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Refuzul său constant de a respecta dorințele alegătorilor merită să fie condamnat în mod ferm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

not to be placated or appeased or moved by entreaty: unrelenting, implacable, inexorable, unappeasable, stern, unforgiving, grim
never-ceasing: unrelenting, continual, persistentdictionary extension
© dictionarist.com