remit en Rumano

Pronunciación
v. remite, transmite, expedia, trimite, plăti, achita, înainta, ierta, scuti, transfera la o altă instanţă, micşora, domoli, elibera, reabilita, potoli: se potoli, calma: se calma

Ejemplos

All of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Toate aceste aspecte şi măsuri se încadrează în mandatul Comisiei Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So, Marco, you have sadly gone wider than the remit, especially with this dream that you have.
Deci, Marco ai mers mai departe decât competenţa alocată, în special cu acest vis pe care îl ai.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
on behalf of the PSE Group. - Mr President, thank you, Marco, for a very good report, but sadly I have to agree with other people in this House that you strayed beyond the remit - and I know why.
în numele Grupului PSE. - Domnule preşedinte, mulţumesc, Marco, pentru un raport foarte bun, dar, din nefericire, trebuie să fiu de acord cu alte persoane din acest Parlament că ai depăşit competenţele existente - şi ştiu de ce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But of course you have gone beyond your remit.
Dar, bineînţeles, ţi-ai depăşit competenţa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One might accuse Mr Cappato, as Mr Herrero-Tejedor and Mr Cashman have done, of going beyond the remit.
L-am putea acuza pe domnul Cappato, cum au făcut domnul Herrero-Tejedor şi domnul Cashman, că şi-a depăşit competenţa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not in favour of including criminal law within Europe's remit.
Nu sunt în favoarea includerii legislaţiei penale în cadrul mandatului european.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are things the Council can do; there are other things which the Council is not obliged to do or which do not fall within its remit.
Sunt lucruri pe care Consiliul le poate face; există alte lucruri pe care Consiliul nu are obligaţia să le facă sau care nu intră în incidenţa competenţelor sale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It also does not fall within the Council's remit to implement national provisions of the Member States.
De asemenea, nu este de competenţa Consiliului să pună în aplicare prevederile naţionale ale statelor membre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The resolution openly supports sexual and reproductive health in Article 44, without defining it or respecting the European Union's remit in this area.
Rezoluţia sprijină în mod deschis sănătatea sexuală şi a reproducerii la articolul 44, fără a o defini sau fără a respecta autoritatea Uniunii Europene în acest domeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I also believe that any simplification must take account of the administrative tasks which come under the remit of the public authorities or stakeholders.
Consider, de asemenea, că simplificarea trebuie să ţină seama de sarcinile administrative care revin autorităţilor publice sau părţilor interesate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pardon: absolve, excuse, forgive, overlook, release, give back, replace
2. send: forward, dispatch, transmit
3. relay: abate, diminish, relax, slacken
4. postpone: defer, put offdictionary extension
© dictionarist.com