reproach en Rumano

Pronunciación
n. reproş, imputare, ruşine, mustrare, dojană, blam, banat
v. reproşa, ocărî

Ejemplos

This is a reproach of our times.
Aceasta este o ruşine a timpurilor în care trăim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Do not reproach me for describing the facts as they are.
Nu îmi reproşaţi că descriu faptele aşa cum sunt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.
În aceeaşi ordine de idei, nu este onest să pretindem că Rusia are un comportament ireproşabil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support energy labelling, it is a necessary standard, and I think reproaches about who belongs or does not belong to a particular industrial lobby should be set aside.
Sprijin etichetarea energetică, este un standard necesar, şi consider că reproşurile cu privire la cine aparţine sau nu la un anumit grup de interese industriale ar trebui date la o parte.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How can the European Union lawmakers bring themselves to reproach a small country that has always been democratic, ever since the Middle Ages?
Cum pot legislatorii Uniunii Europene să învinuiască o ţară mică, care a fost întotdeauna democratică încă din Evul Mediu?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is high time we called on Mr Obama to close down this disgrace and spare us the reproach of such hypocrisy.
Este momentul să facem apel la dl Obama să închidă această ruşine şi să ne scutească de astfel de ipocrizii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The reciprocity of data protection should be beyond reproach, and the manner in which the agreement has been negotiated and concluded must never be repeated.
Reciprocitatea protecţiei datelor ar trebui să fie ireproşabilă, iar modul în care a fost negociat şi încheiat contractul nu trebuie să mai fie repetat vreodată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the key; not reproaching any particular Head of Government who is abiding by the European treaties and her own constitution.
Aceasta este cheia: nu să aducem reproşuri unui şef de guvern care respectă tratatele europene şi propria constituţie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is a man so important that he is beyond criticism, beyond reproach; he is the king of the modern political class.
Aceasta este o persoană atât de importantă încât este în afara oricărei critici, a oricărui reproş; el este regele clasei politice moderne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You did not have a word for the Tunisians, and it is for that reason that I reproach you.
Nu le-ați adresat niciun cuvânt tunisienilor și de aceea vă reproșez acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com