reserved en Rumano

Pronunciación
a. rezervat, reţinut, cumpătat, păstrat, discret, reticent, rece, retras, măsurat, tăcut, încuiat, închiriat, rezervă: în rezervă {mil.}

Ejemplos

The very definition of 'marriage' should be reserved for unions between women and men.
Chiar definiţia termenului ,,căsătorie" ar trebui să fie rezervată unirii dintre bărbaţi şi femei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After all, these are investments that are not immediately profitable, but are made so that there is a reserve.
În definitiv, acestea sunt niște investiții care nu vor genera profit imediat, ci sunt făcute astfel încât să existe o rezervă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The same is true of the gas reserves, of course.
Bineînțeles, același lucru se aplică și în cazul rezervelor de gaze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is absolutely unacceptable for many countries to have few or no gas reserves or even refuse to notify the Commission of such reserves.
Este de neacceptat ca multe țări să aibă puține sau să nu aibă deloc rezerve de gaz, sau chiar să refuze să notifice Comisia despre astfel de rezerve.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A compromise must be reached, gas supplies must be restarted, if Russia has enough reserves to supply.
Trebuie să se ajungă la un compromis, trebuie reluată alimentarea cu gaze, dacă Rusia are suficiente rezerve pentru alimentare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Will we increase our mandatory fuel reserves?
Vom spori rezervele obligatorii de combustibil?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is it really meant to stand by while factories collapse and people freeze during the 20 days of reserves that remain to Slovakia?
Trebuie, într-adevăr, să stăm deoparte în timp ce fabricile se prăbușesc și oamenii îngheață în cele 20 de zile de rezerve care îi mai rămân Slovaciei?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bulgaria is the only country in the EU which does not have alternative sources, suppliers and reserves of gas.
Bulgaria este singura ţară a UE care nu dispune de surse alternative, furnizori şi rezerve de gaze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is perfectly possible for Member States not to be too ambitious, which can lead to too much reserve.
Este foarte posibil ca statele membre să nu fie prea ambiţioase, ceea ce ar putea duce la prea multe rezerve.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
Sunt de acord că nu trebuie să cerem privilegiul exorbitant de a fi moneda de rezervă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

marked by self-restraint and reticence: undemonstrative, indrawn, withdrawn, upstage, inhibited, distant, aloof, diffident, backward, restrained
set aside for the use of a particular person or party: engaged, booked, set-aside, bookabledictionary extension
© dictionarist.com