roar en Rumano

Pronunciación
n. urlet, strigăt, ţipăt, detunătură, glas, bubuit, hohot: hohote, muget, răcnet, răget, sfârâit, vociferare, vuiet
v. urla, zbiera, striga, ţipa, bubui, dudui, mugi, trăsni, hohoti, râde cu hohote, vocifera, vui, rage, sfârâi, gâfâi, fremăta, fierbe, forăi, clocoti, răcni

Ejemplos

The cheers swelled to a roar.
Uralele au devenit un vacarm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. bellow: yell, shout, clamour, vociferate, laugh, cry, rout
2. reverberation: bellow, howl, shout, clamour, thunder, detonation, explosion
3. thunder: boom, reverberate, resound, pealdictionary extension
© dictionarist.com