rocket en Rumano

Pronunciación
n. rachetă, micşunea
v. lansa rachete sau fuzee asupra, zbura cu rachetă, da drumul unei rachete

Ejemplos

Israel suffered through periodic rocket fire and the knowledge that its foe was amassing greater firepower.
Israelul a avut de suferit de pe urma atacurilor constante cu rachete şi a faptului că era conştient că inamicul continuă să se înarmeze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to achieve a sustainable ceasefire, we have to look for a sensible compromise entailing an end to rocket launches and reopening of the crossings.
Pentru a se ajunge la un acord durabil de încetare a focului, trebuie găsit un compromis sensibil, care presupune stoparea atacurilor cu rachete şi redeschiderea punctelor de trecere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
While acknowledging the fact that Hamas began the rocket attacks against Israel, the Israeli reaction has, in my opinion, been disproportionate.
Deşi admit faptul că Hamasul a fost cel care a iniţiat atacurile cu rachete împotriva Israelului, reacţia Israelului a fost, în opinia mea, disproporţionată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hamas rocket attacks on Israel have provoked the response it desired - counter-attacks and the loss of civilian life and a further entrenchment of positions.
Atacurile cu rachete ale Hamas asupra Israelului au provocat riposta dorită - contraatacuri şi pierderea de vieţi în rândul civililor, precum şi o înverşunare a poziţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hamas does not have the interests of the inhabitants of Gaza at heart, as it knew very well that Israel would respond to constant rocket attacks - and not only during election campaigns.
Hamasului nu îi pasă de interesele locuitorilor din Gaza, deoarece ştia foarte bine că Israelul va riposta la atacurile permanente cu rachete, şi nu doar pe durata campaniei electorale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hamas has to stop firing rockets at Israel.
Hamas trebuie să înceteze să mai lanseze rachete asupra Israelului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yes, the Hamas rockets must stop.
Da, Hamas trebuie să înceteze atacurile cu rachete.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree 100% that Israelis have a right to live without the threat of rocket attacks.
Sunt pe deplin de acord că israelienii au dreptul să trăiască fără ameninţarea atacurilor cu rachete deasupra capului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us not think that this tragedy would be any less if those who deliberately kill civilians succeed in reaching even further in amongst civilians by means of rocket fire.
Haideţi să nu credem că această tragedie ar fi mai puţin îngrozitoare dacă cei care ucid în mod voit civili vor reuşi să îşi atragă de partea lor şi mai mulţi civili prin tiruri de rachete.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know that they fear the threat from an aggressive and unpredictable neighbour shelling them with rockets, but in this matter the international community, including the EU, could come with help.
Ştiu că se tem de ameninţarea unui vecin agresiv şi imprevizibil care îi bombardează cu rachete, dar, în această privinţă, comunitatea internaţională, inclusiv UE, ar putea oferi un sprijin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. spacecraft: booster, propulsion
2. missile: projectile, torpedo, mortar
3. climb skyward: zoom, ascend, sky-rocket, soar, shoot up


dictionary extension
© dictionarist.com