run into en Rumano

Pronunciación
v. lovi

Ejemplos

Of course this means a substantial expense running into millions of euros but one cannot compromise with security measures.
Bineînţeles, acest lucru presupune cheltuieli substanţiale care pot ajunge la sume de milioane de euro, însă nu putem compromite măsurile de securitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a risk that it will soon run into practical difficulties that will damage the European export fund industry, especially for export to third countries.
Există riscul ca acesta să se confrunte cu dificultăţi practice care vor aduce prejudicii sectorului fondurilor de export din Europa, mai ales în cazul exportului în ţări terţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We can achieve further savings running into millions if we improve cooperation between the institutions.
Putem realiza şi alte economii ajungând la sume de milioane, dacă îmbunătăţim cooperarea între instituţii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are particularly concerned that the launch of the SEPA Direct Debit scheme, which is undoubtedly one of the most original aspects of this project, is running into some difficulties.
În special, suntem îngrijoraţi de faptul că lansarea sistemului de debitare directă SEPA, care, fără îndoială, este unul dintre cele mai originale aspecte ale acestui proiect, întâmpină unele dificultăţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These European funds enable us to provide effective assistance and thus to actively support countries that have run into payment difficulties.
Aceste fonduri europene ne dau posibilitatea de a furniza asistenţă eficientă şi, prin urmare, de a sprijini activ ţările care au dificultăţi cu plăţile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we run into a situation with an animal disease, I can give a guarantee here today that we will not face a situation where there will be no money or insufficient money to solve these situations.
Dacă ne vom întâlni cu o situaţie de epidemie în rândul animalelor, pot garanta astăzi aici că nu ne vom confrunta cu situaţia în care nu vor fi bani deloc sau nu vor fi destui pentru a soluţiona aceste probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The costs to the taxpayer run into millions of pounds for us all to be here, and yet you decide to cancel it at a moment's notice.
Costurile pentru contribuabili se ridică la milioane de lire sterline pentru ca noi toţi să fim aici, şi totuşi dumneavoastră decideţi să anulaţi votul fără preaviz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The amount of the additional funding cannot compensate in any way for the losses the country has suffered running into billions of euro due to the premature dismantling of the units.
Valoarea finanţării suplimentare nu poate compensa în niciun fel pierderile de ordinul miliardelor de euro pe care le-a suferit ţara din cauza dezafectării premature a unităţilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The funding of these schemes would run into many billions of euros, which of course would have to be paid for by the citizens of Europe.
Finanţarea acestor proiecte ar ajunge la multe milioane de euro, care bineînţeles ar trebuie să fie plătiţi de cetăţenii Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Biodiversity loss is already reducing people's level of well-being and causing losses running into the billions, which are due to rise to several trillion by 2050.
Declinul biodiversităţii reduce deja nivelul de bunăstare al oamenilor şi provoacă pierderi care ajung de ordinul miliardelor şi care se vor ridica la câteva trilioane până în 2050.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

be beset by: be, encounter
collide violently with an obstacle: knock against, hit, collide with, jar against, strike, bump into, butt against, impinge on
hit against; come into sudden contact with: spang, bump, connect, touch, glance, thud, bottom, ping, stub, bump into, strike, spat, knock against, hit, clash, jar against, collide, bottom out, knock, collide with, broadside, bang, rear-end, butt against, impinge on
come together: gather, cross, foregather, assemble, see, forgather, intersect, come across, meet, run across, encounterdictionary extension
© dictionarist.com