sanctioned en Rumano

Pronunciación
a. consacrat

Ejemplos

The United States has officially ended economic sanctions against Burma.
Statele Unite au încetat oficial sancțiunile economice împotriva Birmaniei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The policy of sanctions against Belarus started out as a fiasco.
Politica de sancţiuni împotriva Belarus a început ca un fiasco.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, in the coming months with the sanctions review and in the context of the future Eastern Partnership, Belarus will remain high on our agenda.
În cele din urmă, în lunile următoare, incluzând revizuirea sancţiunilor şi în contextul viitorului Parteneriat estic, Belarus va rămâne o prioritate pe agenda noastră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I think that there are no longer any reasons for maintaining any kind of sanctions against Belarus.
(IT) Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor, consider că nu mai există motive pentru menţinerea oricăror sancţiuni împotriva Belarus.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
History has proven that isolation and external sanctions help maintain dictatorships.
Istoria a dovedit că izolarea şi sancţiunile externe favorizează menţinerea dictaturilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Partnership cannot be built on prohibitions and sanctions, which is why I am pleased to note the European Commission's latest initiative aimed at improving relations with Belarus.
Parteneriatul nu poate fi construit pe interdicţii şi sancţiuni, de aceea sunt încântat să constat că cea mai recentă iniţiativă a Comisiei Europene vizează îmbunătăţirea relaţiilor cu Belarus.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After 13 April, should ministers assess that sufficient progress has been made, the decision will be made as to whether to confirm the suspension of sanctions.
După 13 aprilie, în cazul în care miniştrii apreciază că s-au făcut progrese suficiente, se va lua decizia dacă se va confirma suspendarea sancţiunilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would not be too inclined to impose sanctions on the parties in the row, however, and I do not think that sanctions are wise.
Totuși, nu as inclina prea mult spre impunerea sancțiunilor asupra parților, pe rând, si nu cred ca sancțiunile reprezintă o soluție inteligenta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Russia is responsible for the crisis, and should be subjected to sanctions, Commissioner.
Domnule Comisar, Rusia este responsabilă pentru criză şi ar trebui sancţionată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it fails to do so, its friends and partners must be able to condemn its actions and to threaten sanctions against it, as well.
În caz contrar, prietenii şi partenerii acestuia trebuie să poată condamna acţiunile Israelului şi să ameninţe cu impunerea de sancţiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

conforming to orthodox or recognized rules: canonic, orthodox, canonical
established by authority; given authoritative approval: authorised, approved, authorized
formally approved and invested with legal authority: ratified, legal


dictionary extension
© dictionarist.com