scope en Rumano

Pronunciación
n. sferă de acţiune, întindere, gamă, domeniu, competenţă, proporţii, câmp, libertate, posibilitate: posibilităţi, latitudine, scop, orbită, aparat optic

Ejemplos

The judge found Scopes guilty of breaking the law.
Judecătorul l-a găsit vinovat pe Scopes de încălcarea legii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support the Dumitriu report and welcome the inclusion of the wine sector within the scope of this proposal.
Susţin raportul Dumitriu şi salut includerea sectorului vitivinicol în domeniul de aplicare al acestei propuneri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We believe that the UN - not the EU - with its global scope, extensive experience and competence, is best placed to monitor and implement the measures that are necessary.
Considerăm că ONU - nu UE - prin raza sa globală de acţiune, experienţa şi competenţa sa largă, este cea mai în măsură să monitorizeze şi să implementeze măsurile ce se impun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let me now widen the scope and look at the economy.
Permiteţi-mi acum să lărgesc punctul de vedere şi să mă refer la economie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The benefits that would stem from this are plain to see, indeed it is hard to understand why a plan of this scope has not been published before now.
Beneficiile care ar putea reieşi din acest plan sunt uşor de sesizat, dar este, într-adevăr, greu de înţeles de ce un plan cu o asemenea sferă de acţiune nu a fost publicat până acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Regrettable is also the choice of certain Member States to limit the scope of the prohibited types of discrimination, thus only partially complying with the Directive 2002/73/EC.
Regretabilă este şi opţiunea anumitor state membre de a limita numărul de tipuri de discriminare, fiind astfel doar parţial în conformitate cu Directiva 2002/73/CE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Exports of products relating to the defence and security sector in question are subject to national licensing systems which differ in terms of procedure, scope and deadlines.
Exporturile de produse din sectoarele apărării şi securităţii sunt supuse sistemelor naţionale de acordare a licenţelor, care diferă în ceea ce priveşte procedura, scopul şi termenele limită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be noted that this Convention became necessary after the adoption of the ILO consolidated Maritime Labour Convention in February 2006, which excluded the fishing sector from its scope.
Trebuie reţinut că această convenţie a devenit necesară după adoptarea Convenţiei consolidate a OIM privind munca în domeniul maritim în februarie 2006, care a exclus sectorul pescuitului din domeniul său de aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The future of public broadcasters will be in the balance if their room to manoeuvre is limited in favour of commercial companies' scope for profit.
Viitorul instituţiilor audiovizuale publice va fi pus sub semnul întrebării dacă spaţiul acestora de manevră va fi limitat în favoarea profitului companiilor comerciale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

an area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet": purview, spectrum, ambit, gamut, pallet, sweep, latitude, internationalism, contrast, reach, palette, confines, extent, compass, expanse, approximate range, internationality, ballpark, orbit, range, horizon, view
scientific instrument used by psychologists; presents visual stimuli for brief exposures: scientific instrument, tachistoscope
a magnifier of images of distant objects: equatorial, collimator, telescope, transit instrument, astronomical telescope, view finder, prism, viewfinder, magnifier, aperture, optical prism, finder, solar telescope
electronic equipment that provides visual images of varying electrical quantities: cathode-ray tube, heart monitor, radio detection and ranging, monitor, monitoring device, cardiac monitor, electronic equipment, radiolocation, microwave radar, radar, cathode-ray oscilloscope, oscilloscope, CRO, CRT
the state of the environment in which a situation exists: canvas, showcase, environment, show window, setting, background, canvass


dictionary extension
© dictionarist.com