seek en Rumano

Pronunciación
v. căuta, explora, cerceta, urmări un scop

Ejemplos

Everyone seeks happiness.
Toată lumea caută fericirea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Electric power companies are seeking to reduce their use of coal.
Companiile producătoare de energie încearcă să-și reducă dependența de cărbune.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As it is, the EU has no current competence in health matters, nor should it seek them.
În situaţia actuală, UE nu are competenţă în probleme legate de sănătate şi nici nu ar trebui să încerce să le găsească.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We refuse to accept this suicidal strategy of Hamas's that seeks to create victims and martyrs in order to launch acts of aggression against Israel.
Refuzăm să acceptăm această strategie sinucigaşă a Hamas, care caută să creeze victime şi martiri pentru a iniţia acte de agresiune împotriva Israelului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission agrees with these general statements and in its activities will also seek to improve the system for implementing checks and monitoring the situation.
Comisia este de acord cu aceste declaraţii generale şi va căuta, de asemenea, să îmbunătăţească în cadrul activităţilor sale sistemul de verificare a punerii în aplicare şi să monitorizeze situaţia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Initiatives that seek to promote and safeguard the cultures of people, particularly in relation to food, are to be welcomed.
Iniţiativele care urmăresc promovarea şi protejarea culturii oamenilor, în special, cele legate de alimentaţie, sunt binevenite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - I support this proposal which seeks to simplify and enhance information programmes on agricultural products.
în scris. -Susţin această propunere menită să simplifice şi să îmbunătăţească programele de informare privind produsele agricole.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support the terms of Neil Parish's oral question today, which seeks to check on the level of compliance with these measures.
Îmi exprim sprijinul față de termenii întrebării orale adresată astăzi de Neil Parish, care vizează verificarea nivelului de respectare a acestor măsuri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I ask you again Commissioner, and I ask the Commission, that, before amending such fundamental features, a solid scientific basis for the changes proposed should be sought and found.
Vă rog din nou domnule comisar, şi solicit şi Comisiei ca, înainte de modificarea unor astfel de caracteristici fundamentale, să fie căutată şi găsită o bază solidă ştiinţifică pentru schimbările propuse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course, it makes sense to seek safeguards from Israel.
Desigur, este logic să solicităm garanţii din partea Israelului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pursue: follow, quest, query, inquire, request, ask, solicit
2. try: endeavour, attemptdictionary extension
© dictionarist.com