shine en Rumano

Pronunciación
n. strălucire, sclipire, lustru, timp frumos, luciu, zgomot, tărăboi
v. străluci, luci, lumina, sclipi, licări, remarca: se remarca, lustrui, aprinde, radia de bucurie, bate
a. simpatic {fam.}, drag

Ejemplos

Thousands of stars shone in the heavens.
Mii de stele străluceau pe cer.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sun was shining, yet it was cold.
Soarele strălucea, dar cu toate astea era frig.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If the wind is not blowing off the Irish west coast, the sun will be shining in Spain, or the wind will be blowing off the west coast of North Africa as well as the sun shining there.
Dacă vântul nu bate pe coasta vestică a Irlandei, soarele va străluci în Spania sau vântul va bate pe coasta de vest a Africii de Nord şi va străluci şi soarele acolo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Internet has perhaps shone a light on this very dark part of society which we are still grappling with, and grappling very badly with.
Internetul a aruncat lumină asupra acestei părţi foarte întunecate a societăţii, cu care ne luptăm, cu care ne luptăm din greu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is a well-known principle in Germany that when the sun shines in the morning, the Christian democrats are responsible, but if there is ice and snow, that is the fault of the social democrats.
În Germania este un principiu binecunoscut că atunci când soarele străluceşte dimineaţa, creştin-democraţii sunt responsabili, dar dacă e gheaţă şi zăpadă, social-democraţii sunt de vină.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mexico was considered a shining example to be followed.
Mexicul a fost considerat un exemplu remarcabil de urmat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, the Antarctic Treaty serves as a shining global example that territorial claims by littoral states can be set aside in the interests of peaceful cooperation and scientific research.
Domnule preşedinte, Tratatul privind zona arctică serveşte drept un exemplu global remarcabil al faptului că pretenţiile teritoriale ale statelor riverane pot fi respinse în favoarea cooperării paşnice şi a cercetării ştiinţifice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I well remember one encyclical or perhaps a papal bull from the 9th century called Oriente ian sole which clearly stated, 'is it not true that the sun shines in just the same way on everyone?'
Îmi aduc aminte de o enciclică sau, poate, o bulă papală din secolul al IX-lea, intitulată Oriente ian sole care spunea: "nu este adevărat că soarele străluceşte la fel asupra tuturor?”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The state of Israel is a shining example to the countries of the Middle East in the area of democracy.
Statul israelian este un exemplu remarcabil pentru ţările din Orientul Mijlociu în domeniul democraţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tunisia, which receives EUR 80 million per year in financial aid, is a shining example of successful development policy.
Tunisia, care primeşte un ajutor financiar anual de 80 de milioane de euro, este un exemplu strălucit de politică de dezvoltare reuşită.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. lustre: radiance, glow, gloss, polish, light
2. radiate: gleam, glimmer, glisten, glitter, twinkle, sparkle, flicker
3. polish: wax, buff, clean, finish, burnish, brush, scour


dictionary extension
© dictionarist.com