slap en Rumano

Pronunciación
n. palmă, insultă, bătaie, ofensă
v. pălmui, bate, lovi, plesni uşor
adv. deodată, neaşteptat: pe neaşteptate

Ejemplos

Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Impunerea unor astfel de puncte de vedere ar fi o palmă dată chiar coeziunii din Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(HU) After the January gas crisis, the common European energy policy has in recent days once again received a slap in the face.
(HU) După criza alimentării cu gaze din ianuarie, politica energetică europeană comună a primit în ultimele zile o nouă lovitură.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Slapping a ban on overpopulated seals is madness and a complete failure of our values.
O interdicţie cu privire la foci, care sunt deja prea multe, este o nebunie şi un eşec total al valorilor noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Dacă Uniunea Europeană încearcă să interzică sau să restrângă tradiţiile altor state democratice, bunăvoinţa s-ar putea să se întoarcă mai târziu împotriva ei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The imposition of such lenient punishments is, in fact, a slap in the face of the victims on the part of the courts, which take such a light view of the wrong done to the victims.
Impunerea unor astfel de pedepse indulgente este, de fapt, o jignire la adresa victimelor din partea instanţelor, care desconsideră prejudiciile aduse victimelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think this is most lamentable, and indeed it is a slap in the face for the 80 million poor in the European Union.
Cred că acest lucru este de-a dreptul lamentabil şi este, într-adevăr, o palmă pe obrazul a 80 de milioane de săraci din UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Together with the unfulfilled customs union agreement, this shows just how unready for accession Turkey is and is another slap in the face of the European Union.
Împreună cu acordul privind uniunea vamală nerespectat, acest fapt arată cât de nepregătită este Turcia pentru aderare şi reprezintă o nouă palmă pentru Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The most recent decision by the ECOFIN Council is a slap in the face for European citizens.
Decizia cea mai recentă a Consiliului ECOFIN este o palmă dată cetățenilor europeni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a singular slap in the face for the European Parliament and the European Union.
Aceasta este o insultă la adresa Parlamentului European și a Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If the scheduling is tailored to the defendant only and absolutely no consideration is given to a victim who is bringing a civil action against someone, that is like a slap in the face.
Este complet neproductiv ca programarea să fie stabilită doar în funcție de pârât și să nu fie luată deloc în considerare victima care depune o acțiune civilă împotriva cuiva.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

blow: hit, smack, spank, patdictionary extension
© dictionarist.com