spell en Rumano

Pronunciación
n. farmec, vrajă, fascinaţie, interval de timp, răstimp, pauză, echipă, repaus, schimbare a gărzii, schimb
v. fermeca, vrăji, ortografia, tipări corect, scrie corect, scrie literă cu literă, scrie ortografic, scrie, însemna, interpreta, pronunţa, silabisi, descifra greu

Ejemplos

How do you spell "pretty"?
Cum se scrie pe litere "pretty"?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could you spell that for me, please?
Ați putea să o spuneți pe litere pentru mine, vă rog?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could you spell that for me, please?
Ai putea să o spui pe litere pentru mine, te rog?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You have spelled out an ambitious programme to deal with these.
Aţi prezentat în mod clar un program ambiţios care să le facă faţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This unprecedented economic crisis, which is biting hard, spells renewed disaster for developing countries.
Această criză economică fără precedent, cu efecte grave, anunţă un nou dezastru pentru ţările în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My colleagues are here and I just wanted to make sure that you recognised that they are extraordinarily supportive and absolutely committed to the agenda I have spelled out.
Colegii mei se află aici şi am vrut doar să mă asigur că recunoaşteţi că susţin foarte mult programul de lucru pe care l-am prezentat şi că sunt total dedicaţi acestei cauze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our Parliament continues to insist that this objective should apply from the entry into force of the Treaty of Lisbon and that it should be spelt out as soon as possible.
Parlamentul nostru continuă să insiste asupra faptului că acest obiectiv ar trebui să se aplice de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi că ar trebui descris cât mai rapid posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must be spelled out once and for all that Europe need take no lessons on human rights from Islamic theocracies and other (semi-)dictatorships.
Trebuie să se spună răspicat o dată pentru totdeauna că Europa nu are nevoie să ia nicio lecţie privind drepturile omului de la teocraţii islamice şi alte (semi)dictaturi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do spell things out, but you were right to ask me for this linguistic clarification.
De obicei explic lucrurile, dar aţi avut dreptate să îmi cereţi această clarificare lingvistică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have laid this down with overwhelming support here in Parliament and have spelt out where improvements could be made, but it has been blocked by the Council.
Am stabilit aceste măsuri beneficiind de un sprijin copleşitor aici, în Parlament, şi am identificat punctele unde ar putea fi făcute îmbunătăţiri, însă iniţiativa a fost blocată de Consiliu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com