stable en Rumano

Pronunciación
n. grajd, staul
v. adăposti într-un grajd, băga în grajd, fi în grajd
a. stabil, solid, ferm, fix, statornic

Ejemplos

The economy of Japan is still stable.
Economia Japoniei este încă stabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our relationship is stable.
Relatia noastra este stabila.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We should strive for a more stable system that does a correspondingly better job in providing opportunities to trade, hedge, diversify and pool risk, allocate resources and mobilise savings.
Trebuie să depunem eforturi pentru realizarea unui sistem mai stabil, care să furnizeze oportunităţi pentru comerţ, hedging, diversificare şi combaterea riscului, pentru alocarea resurselor şi mobilizarea economiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Given the present gas crisis in Europe, it must be underlined that Belarus has proved a particularly stable partner as regards the transit of gas supplies to the European Union.
Dată fiind criza gazelor naturale din prezent, din Europa, trebuie subliniat că Belarus s-a dovedit a fi un partener deosebit de stabil în ceea ce priveşte tranzitul gazelor naturale către Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We want to see a prosperous Bosnia and Herzegovina within a stable, regional context where borders matter less and trust among neighbours is restored.
Dorim să vedem o Bosnia şi Herţegovina într-un context regional stabil, în care graniţele contează mai puţin, iar încrederea între vecini este restaurată.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The failure of outdated technology and infrastructure may jeopardise the stable flow of gas to the EU.
Nefuncţionarea tehnologiei şi infrastructurii depăşite poate periclita fluxul constant de gaz către UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this sense, an open, multilateral trading system with a diversity of countries supplying food products may be a better guarantee for stable and secure supplies.
În acest sens, un sistem comercial multilateral deschis cu o varietate de ţări care furnizează produse alimentare poate constitui o garanţie mai bună pentru surse stabile şi sigure.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So I believe it is high time the gas flowed again towards the European Union in stable conditions.
Deci, consider că este timpul ca gazul să curgă din nou către Uniunea Europeană, în condiții stabile.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The financial return also needs to be a stable and reliable base for maintaining our coastal communities.
Venitul trebuie să fie, de asemenea, o bază stabilă şi fiabilă pentru menţinerea comunităţilor noastre de coastă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By providing stable prices and also looking at the costs of food production.
Prin asigurarea stabilităţii preţurilor şi analizarea costurilor producţiei alimentare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com