stride en Rumano

Pronunciación
n. pas mare, pas lung, mers cu paşi mari, distanţă între picioare, pas
v. păşi cu paşi mari, trece peste, umbla prin, încăleca, colinda

Ejemplos

The industry is required to make considerable strides in terms of innovation.
Acestei industrii i se solicită să întreprindă acţiuni considerabile în domeniul inovaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The PRC has made great strides since the report that I had the honour of presenting in this House in 2002.
PRC a realizat progrese importante de la raportul pe care am avut onoarea să îl prezint în faţa acestei adunări în 2002.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The accession countries naturally must take greater strides towards guaranteeing human and minority rights, but current EU Member States must set a good example.
Este evident că ţările în curs de aderare trebuie să depună mai multe eforturi în garantarea drepturilor omului şi ale minorităţilor, dar statele membre UE trebuie să dea un exemplu bun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
See to it that domestic difficulties do not sap your stride.
Aveţi grijă ca dificultăţile interne să nu vă epuizeze forţele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, Mr Brok's report covers an area in which both Parliament and the Commission have made important strides in recent years: relations with national parliaments.
În final, raportul domnului Brok acoperă un domeniu în care atât Parlamentul, cât şi Comisia, au făcut paşi importanţi în ultimii ani: relaţiile cu parlamentele naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Uganda has made many great strides in the past two decades and, in some ways, can be seen as a model for Africa's development.
Uganda a făcut mulţi paşi importanţi în ultimele două decenii şi, oarecum, poate fi considerată un model pentru dezvoltarea Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This could prove one of the greatest strides towards a truly full-fledged European foreign policy.
Acesta se poate dovedi unul dintre cei mai importanți pași către o politică externe europeană cu adevărat matură.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some states have made huge strides in this area, while the European Union has been left behind and is not utilising the entire potential available.
Unele state au progresat enorm în acest domeniu, în timp ce Uniunea Europeană a rămas în urmă şi nu îşi valorifică întregul potenţial.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
Pășiți ferm, transmiteți un mesaj clar: Mubarak trebuie să plece acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agreed with the provision that just as the passenger car sector is making strides towards reduced emissions, so should the light commercial vehicle sector.
Am fost de acord cu prevederea potrivit căreia, aşa cum sectorul autoturismelor se îndreaptă spre emisii reduse, şi sectorul vehiculelor utilitare uşoare ar trebui să facă acelaşi lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. walk: march, parade, sling, bestride, stamp, stalk
2. step: pace, gait, treaddictionary extension
© dictionarist.com