substitute en Rumano

Pronunciación
n. înlocuitor, supleant, delegat, surogat, rezervă, expedient, schimb, înlocuire
v. substitui, schimba

Ejemplos

It's a word I'd like to find a substitute for.
E un cuvânt căruia mi-ar plăcea să-i găsesc un substitut.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, we know how wrong he was, and we also know that wishful thinking is a deadly substitute for realism.
Ei bine, ştim cât de mult s-a înşelat şi ştim, de asemenea, şi că o gândire optimistă este un înlocuitor mortal pentru realism.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many students of child development, like Maria Montessori, have noted the need a young child has for the presence of his or her mother, or mother substitute.
Mulţi cercetători din domeniul dezvoltării copilului, precum Maria Montessori, au observat nevoia unui copil mic de prezenţa mamei sale sau a unui înlocuitor al acesteia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At that time, the child can understand that the mother, or the substitute primary care-giver, will come back and is not gone forever.
În acest moment, copilul poate înţelege că mama sau persoana care o înlocuieşte în îngrijirea copilului se va întoarce şi nu a plecat definitiv.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One is substituting 'Utrecht' with 'Oslo' - that is a technical point but it is important - and the other is adding, after 'bilateral agreements', the words 'for the GMC'.
Una înlocuieşte "Utrecht” cu "Oslo” - este o rectificare tehnică, dar importantă - iar cealaltă adaugă după "acorduri bilaterale” cuvintele "pentru GMC”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Vague promises to be flexible in the implementation of the agreements are no substitute for concrete commitments.
Promisiunile vagi de flexibilitate în aplicarea acordurilor nu pot înlocui angajamentele concrete.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, so-called competitiveness cannot be a substitute for convergence in those Member States and regions which are lagging behind in their socio-economic development.
În al doilea rând, aşa-zisa competitivitate nu poate fi un substitut pentru convergenţă în acele state membre şi regiuni rămase în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea socio-economică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
În realitate, s-a renunţat la Programul urban fără a avea un substitut real pentru acesta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
Pentru a limita acest fenomen, tutunul tăiat fin trebuie să poată fi un înlocuitor al ţigărilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, I have presented an alternative resolution to the report; that is, to substitute the reference to the right to vote with a compromise that comprises a re-wording.
Prin urmare, am prezentat o rezoluţie alternativă la raport; adică, pentru a înlocui referinţa la dreptul de vot cu un compromis care conţine o reformulare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. alternate: double, sub, stand-in, surrogate, proxy, fill-in
2. alternate: alternative, temporary, surrogate, tentative
3. exchange: interchange, switch, supplant, replacedictionary extension
© dictionarist.com