subtle en Rumano

Pronunciación
a. subtil, ascuţit, subţire, rafinat, insesizabil, îndemânatic, pătrunzător {fig.}, abil, şiret, dibaci, viclean

Ejemplos

Subtle differences in tone discriminate the original from the copy.
Diferenţe subtile în ton diferenţiază orginalul de copie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now, though, it seems to be once again the case that one form of guardianship has simply been replaced by another, albeit a more subtle one.
Şi, totuşi, se pare că încă o dată avem de-a face cu cazul în care o formă de supraveghere a fost pur şi simplu înlocuită cu o alta, deşi una mult mai subtilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is a subtle change but one which I consider to be important and which binds all MEPs to upholding the rights of all citizens.
Aceasta este o modificare subtilă, dar pe care o consider importantă şi care îi obligă pe toţi deputaţii europeni să apere drepturile tuturor cetăţenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is that a subtle attempt to distance yourself from this body?
Este oare o încercare subtilă de a vă distanţa de acest organism?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree that citizens must not be made to pay for failures by financial institutions; however, a subtle distinction must be made.
Sunt de acord că cetăţenii nu trebuie să plătească pentru eşecurile instituţiilor financiare; totuşi, trebuie făcută o distincţie subtilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the issue calls for a more subtle approach.
Cred că problema necesită o abordare mai subtilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why I think politicians who tackle these problems in a responsible and politically subtle manner are 'cool' politicians, as are those of us who will vote for Mr Gahler's report today.
De aceea, consider că politicienii care abordează aceste probleme în mod responsabil şi subtil din punct de vedere politic sunt politicieni "la rece", cum sunt cei care vor vota astăzi pentru raportul elaborat de dl Gahler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There seems to have been a very subtle shift - an undertow - in our thinking, towards security: security of energy supply and security to use resources.
În modul nostru de a gândi pare să existe o trecere foarte subtilă - un contracurent - către securitate: securitatea furnizării de energie şi securitatea utilizării resurselor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

difficult to detect or grasp by the mind or analyze: elusive, impalpable
able to make fine distinctions: perceptive
working or spreading in a hidden and usually injurious way: harmful, insidious, perniciousdictionary extension
© dictionarist.com