support en Rumano

Pronunciación
n. sprijin, reazem, ajutor, sprijinire, susţinere, suport, rezemare, protecţie, bază, căpătâi, cârjă, hrană, întreţinere, subzistenţă, adăpost, stâlp, consolă, postament, mângâiere
v. sprijini, susţine, secunda, ajuta, proteja, încuraja, favoriza, duce, îngriji de, întreţine, suporta, ţine, alimenta, răbda, îndura, tolera

Ejemplos

More and more people promised to support him.
Din ce în ce mai mulţi oameni promiteau să-l susţină.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He's supporting you voluntarily.
Te susține în mod voluntar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What team do you support?
Cu ce echipă ții?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm supporting France in the World Cup.
Eu susțin Franța în Cupa Mondială.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am in favour of prescribing action plans at national level and support the proposal that the law should put the reduction in the use of such products at its core.
Sunt în favoarea prescrierii unor planuri de acţiune la nivel naţional şi susţin propunerea ca legislaţia să se axeze pe reducerea utilizării acestor produse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President Mitterrand and Chancellor Kohl were also the political architects of the euro, even though there were many who supported this monetary success, starting with Jacques Delors.
Preşedintele Mitterrand şi cancelarul Kohl au fost de asemenea arhitecţii politici ai monedei euro, deşi au existat şi multe alte persoane care au sprijinit acest succes monetar, începând cu Jacques Delors.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The support of European citizens for the idea of Europe is the strongest guarantee of Europe's future.
Sprijinul cetăţenilor europeni pentru ideea europeană este cea mai solidă garanţie pentru viitorul Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I fully support the call by the rapporteur to encourage the promotion of initiatives in the area of dialogue with citizens.
Eu sprijin întru totul apelul raportoarei de a încuraja promovarea iniţiativelor în domeniul dialogului cu cetăţenii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Klinz has presented a compromise document that I can support.
Dl Klinz a prezentat un document de compromis pe care îl pot sprijini.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (SV) We support the report, as we believe that sustainable public finances are very important.
Noi sprijinim raportul, deoarece considerăm că finanţele publice durabile sunt foarte importante.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com