surviving en Rumano

Pronunciación
a. supravieţuitor

Ejemplos

Who can survive after a nuclear war?
Cine poate supravieţui unui război nuclear?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
None of the old trees survived the fire.
Niciunul dintre copacii bătrâni nu a supravieţuit focului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They survived, even though the building was destroyed.
Au supraviețuit chiar dacă clădirea a fost distrusă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She has survived three wars.
Ea a trecut peste trei războaie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The answer is that they see them as the only chance, the last chance, of even surviving - and this must be changed.
Răspunsul este pentru că îi consideră unica şansă, ultima şansă, chiar de a supravieţui - şi trebuie să încercăm să schimbăm această atitudine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are able to survive for a few weeks or months, but no longer.
Putem supravieţui timp de mai multe săptămâni sau luni, dar nu mai mult.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The surviving women and children are right to keep reminding us of this.
Femeile şi copiii care au supravieţuit au dreptate să ne reamintească acest lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition to the justice of the courts, we can offer a second form of justice for the victims, and that is a better future for their loved ones who survived.
În plus faţă de justiţia tribunalelor, putem oferi o a doua formă de justiţie pentru victime, iar aceasta înseamnă un viitor mai bun pentru persoanele dragi care au supravieţuit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As it happens, the coastal communities in my constituency are finding it very difficult to survive.
De exemplu, comunităţile de coastă din circumscripţia mea electorală supravieţuiesc cu greu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The wilderness is a refuge for many species, such as the brown bear, the wolf and the lynx, which are unable to survive under even slightly altered conditions.
Spaţiul natural constituie un refugiu pentru numeroase specii, cum ar fi ursul brun, lupul şi râsul, care nu pot supravieţui în condiţii chiar şi foarte puţin modificate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

still in existence: living, extant


dictionary extension
© dictionarist.com