sustenance en Rumano

Pronunciación
n. întreţinere, mijloace de existenţă, chiverniseală, hrană, subzistenţă, valoare nutritivă

Ejemplos

My proposal asks that assistance to asylum seekers should guarantee adequate living standards, providing them with sustenance and protecting their physical and mental health.
Propunerea mea cere ca ajutorul acordat solicitanţilor de azil să le asigure acestora standarde adecvate de viaţă, să le ofere capacitatea de a se întreţine şi să le protejeze sănătatea fizică şi mentală.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a source of materials to nourish the body: aliment, mince, course, dainty, dish, milk, alimentation, kickshaw, mess, treat, fast food, nutrition, repast, food, nourishment, delicacy, finger food, vitamin, ingesta, victuals, goody, nutriment, kosher, wheat germ, puree, nutrient, stodge, meal
the financial means whereby one lives: living, meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, keep
the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence: maintenance, support, sustainment, sustentation, upkeep


dictionary extension
© dictionarist.com