tail en Rumano

Pronunciación
n. coadă, codirlă, suită, escortă, revers, dos, frac {fam.}, poală, pulpană
v. fi umbrat cuiva, ţine: se ţine scai

Ejemplos

After playing so badly for the entire game, the team walked off with their tails between their legs.
După ce a jucat atât de prost tot jocul, echipa a plecat cu coada între picioare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is all about the EU's commitment to America's illicit behaviour while it tailed behind the old US President, and in the eyes of free EU citizens, that means that the EU lost face and respect.
Ţine de angajamentul UE faţă de activităţile ilicite ale Americii, conform măsurilor fostului preşedinte american şi, în ochii cetăţenilor liberi ai UE, acest lucru înseamnă că UE şi-a pierdut credibilitatea şi respectul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now that is the issue at stake, but there is a sting in the tail.
În momentul de faţă, acesta este subiectul principal, însă ceea ce urmează nu va fi plăcut.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission itself cannot make head nor tail of it.
Nici Comisia nu se mai descurcă între atâtea inadvertenţe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, their causes were similar: tailing ponds which collapsed.
Cauzele au fost, însă, similare: prăbuşirea iazurilor de decantare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I very much regret that, because the tail wind of a budget review would have provided good reasons for continuing with structural policy.
Regret foarte mult acest lucru, deoarece rezultatele unei revizuiri a bugetului ar fi oferit motive bune pentru continuarea politicii structurale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will quote in English: 'There is an urgent need for a complete global inventory of such tailing ponds, whose toxic contents represent chemical time bombs. ...
Îl voi cita în limba engleză: "Este necesar de urgență un inventar global complet al iazurilor de decantare de acest gen, ale căror conținuturi toxice reprezintă bombe chimice cu ceas. ...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Heads I win, tails you lose ...
Cap, câștig eu, pajură, pierzi tu [...].
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

reverse: back, behind, rear, hinddictionary extension
© dictionarist.com