tiresome en Rumano

Pronunciación
a. obositor, plictisitor, trudnic, istovitor

Ejemplos

However, please allow me to return to two extremely tiresome questions on the contribution that you can make to the interpretation of the Treaty of Lisbon's implementation.
Cu toate acestea, permiteţi-mi să revin la două întrebări extrem de delicate în ceea ce priveşte contribuţia pe care o puteţi aduce la interpretarea punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Moreover, I have to say that it is now tiresome to hear the persistently unfriendly tone towards the Council here, and that it is childish to listen to the various ultimatums and threats.
În plus, trebuie să adaug că a devenit obositor să aud aici în mod repetat tonul neprietenos față de Consiliu și că este un lucru copilăresc să ascultăm diferitele ultimatumuri și amenințări.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The difficulties faced in reaching an agreement, by which I mean achieving legally valid measures, is something that is important to us all but it is becoming a tiresome issue.
Dificultățile întâmpinate în ajungerea la un acord, prin care vreau să spun realizarea de măsuri valabile din punct de vedere juridic, este ceva important pentru noi toți, dar devine o problemă obositoare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, boring, wearisome, deadening, uninteresting, dull, irksomedictionary extension
© dictionarist.com