title en Rumano

Pronunciación
n. titlu, capitol, demnitate, grad, calitate, document, act doveditor, titlu: titluri de glorie
v. intitula, denumi

Ejemplos

This report is something else entirely, and does not, in fact, refer to the title and mandate given to it.
Acest raport prezintă cu totul şi cu totul altceva şi de fapt, nici măcar nu face referire la titlul şi subiectul ce i-au fost atribuite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To my mind, the title 'Strategic Energy Review' has strong connotations of building for the future.
În opinia mea, titlul "Revizuirea strategică a politicii energetice” are puternice conotaţii referitoare la construirea viitorului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, much can be inferred from the title of this report: 'Perspectives for developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon'.
Doamnă preşedintă, din titlul acestui raport se pot desprinde multe concluzii: "Perspective de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Focus rather on the Orwellian Ministry of Love bit of the title 'Perspectives for developing civil dialogue'.
Observaţi, mai degrabă, partea titlului care trimite cu gândul la Ministerul Iubirii orwellian: "Perspective de dezvoltare a dialogului civil”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The key to this process is in the title: driving innovation.
Cheia acestui proces se află în titlu: încurajarea inovaţiei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When I read the title of the report, 'Civil dialogue under the Treaty of Lisbon', it reminded me of a phrase by Mahatma Gandhi.
Citind titlul acestuia, "Dialog civil în cadrul Tratatului de la Lisabona”, mi-am amintit de o frază a lui Mahatma Gandhi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, when I read this title, 'Civil dialogue under the Treaty of Lisbon', I thought, 'that would be a good idea, would it not?'
Aşadar, citind acest titlu, "Dialog civil în cadrul Tratatului de la Lisabona”, m-am gândit: "nu-i aşa că ar fi o idee bună”?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(PL) Madam President, the title of Mr Kirilov's report, on which I congratulate him, suggests that we may also speak of an unreal economy.
(PL) Doamnă preşedintă, titlul raportului domnului Kirilov, pentru care îl felicit, sugerează că e posibil să vorbim despre o economie care nu există.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For the sake of consistency, why does Greece not therefore also insist on calling Estonia the 'Former Soviet Republic of Estonia' as a formal title?
Din motive de consecvenţă, de ce nu insistă Grecia şi asupra denumirii de "Fosta Republică Sovietică a Estoniei” pentru Estonia, ca denumire oficială?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, I rise in respect of the Martens report, because its title, 'One year after Lisbon', gives me the opportunity to reflect on where we are, one year after Lisbon, in the European Union.
Dle preşedinte, îmi exprim respectul pentru raportul Martens, deoarece titlul acestuia, "La un an după Lisabona”, îmi oferă ocazia de a reflecta asupra situaţiei în care ne aflăm, la un an după Lisabona, în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com