traditional en Rumano

Pronunciación
a. tradiţional

traditional en Inglés

adj. traditional, inveterate, time-honored, time-honoured
adv. traditionally

Ejemplos

It is traditional to wear black to a funeral.
E tradițional să porți negru la înmormântare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Medical treatment, including complicated surgery required by patients with excessively high cholesterol levels, is also more expensive than simple, traditional foods.
Tratamentul medical, inclusiv operaţiile complicate necesare pentru pacienţii cu niveluri de colesterol ridicate, este, de asemenea, mai scump decât mâncarea simplă, tradiţională.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The measures should give added value to traditional and artisanal products and encourage the development of local markets.
Măsurile ar trebui să ofere o valoare adăugată produselor tradiţionale şi artizanale şi să încurajeze dezvoltarea pieţelor locale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I regret that paragraph 49 has failed to include statements on traditional minority and community rights or on territorial and regional autonomy.
Regret că paragraful 49 nu a inclus şi prevederi referitoare la minorităţile tradiţionale şi la drepturile comunitare sau referitoare la autonomia teritorială şi regională.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A face in which traditional European values will be reflected, and which will also look boldly ahead into the third millennium.
O faţă în care se vor reflecta valorile europene tradiţionale, dar care va privi cu îndrăzneală înainte, în cel de-al treilea mileniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(HU) In the Intergroup for Regional and Minority Languages we have drawn up a report for the purpose of protecting traditional national minorities.
În cadrul intergrupului pentru limbi regionale şi minoritare, am întocmit un raport în scopul de a proteja minorităţile naţionale tradiţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is why we think it important for the European Parliament to produce a report, a resolution, guaranteeing the protection of minorities, the protection of traditional ethnic minorities.
Acesta este motivul pentru care considerăm că este important ca Parlamentul European să adopte un raport, o rezoluţie, prin care să se garanteze protecţia minorităţilor, protecţia minorităţilor etnice tradiţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Kiev based its action on the hope that, as a result of the traditional anti-Russian sentiment in Western and Eastern Europe, it would be able to gain the support of most EU Member States.
Kievul şi-a bazat acţiunea pe speranţa că, ţinând seama de sentimentul antirusesc tradiţional al Europei de Est şi Vest, va fi capabilă să câştige sprijinul majorităţii statelor membre ale UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The gas crisis this winter, when extremely low temperatures were recorded, has highlighted again the dependency of the European Union and its Member States on its traditional gas suppliers.
Criza gazelor din această iarnă, într-o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, a arătat, din nou, dependenţa statelor membre şi a Uniunii Europene de furnizorii tradiţionali de gaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am convinced that the implementation of this recommendation would perpetuate the traditional division of labour between men and women.
Sunt convinsă că punerea în aplicare a acestei recomandări ar perpetua diviziunea tradiţională a muncii între bărbaţi şi femei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

consisting of or derived from tradition: tralatitious, conventional, handed-down, traditionalistic
pertaining to time-honored orthodox doctrines: orthodoxdictionary extension
© dictionarist.com