trench en Rumano

Pronunciación
n. şanţ, rigolă, tranşee
v. săpa

Ejemplos

The European Union is where we settle the disputes, where young men previously resolved them by killing each other in trenches.
Uniunea Europeană este locul în care disputele sunt soluţionate, locul în care tinerii obişnuiau să le rezolve ucigându-se între ei în tranşee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example in the Kadet Trench and in the Bosphorus, as one of my fellow Members has mentioned, there should in future be compulsory pilotage.
De exemplu, în Kadet Trench și în Bosfor, astfel cum a menționat un coleg deputat, trebuie să existe în viitor pilotajul obligatoriu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The city has retained an intercultural character, to which it tends - even as the political surroundings harden more and more into ethnic trenches.
Orașul a păstrat un caracter intercultural, spre care tinde - chiar dacă circumstanțele politice se înăspresc tot mai mult, transformându-se în tranșee etnice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

fortification: defense, bulwark, palisade, dike, stockade, fortdictionary extension
© dictionarist.com