trouble en Rumano

Pronunciación
n. supărare, necaz, săblaznă, nelinişte, plictiseală {fig.}, mâhnire, tulburare, bai, chin, bănat, zbucium, sinchiseală, stinghereală, nenoroc, ananghie, neplăcere, nemulţumire, încurcătură, păţanie, pătăranie, potcă, neajuns, tevatură, sarcină, pricină, zăduf, bucluc, belea, nevoie, greutate, dificultate, zăticneală, hop, ponos, grijă, suferinţă
n. străduinţă, trudă, osteneală, strâmtoare, afecţiune, deranj, boroboaţă, pedeapsă {fig.}, durere, boală, păs, meteahnă, bubă, nenorocire
v. deranja, agita, necăji, incomoda, tulbura, supăra, stingheri, stânjeni, plictisi, jena, afecta, chinui, atinge, încurca, îngreuia

Ejemplos

It was nice of you to go to so much trouble.
A fost frumos din partea ta să faci atâtea eforturi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will save you a lot of trouble.
Asta te va salva de o mulţime de probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Albert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
Albert, sper că mă vei susţine dacă dau de belea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On having a talk with him, I found him troubled but friendly.
În timp ce discutam cu el, mi se părea tulburat dar prietenos.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What would I not do to help you both out of the trouble?
Ce n-aş face ca să vă scot pe amândoi din încurcătură?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They have their own troubles.
Au și ei problemele lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
President Van Buren was troubled.
Preşedintele Van Buren era neliniştit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom has trouble judging distances.
Tom are probleme cu estimarea distanţelor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom had a little trouble finding Mary's house.
Tom a avut ceva probleme în găsirea casei lui Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom had a little trouble adjusting the settings.
Tom a avut ceva probleme la ajustarea setărilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com