truly en Rumano

Pronunciación
adv. adevărat: cu adevărat, drept, exact, precis, sincer, realmente, just

Ejemplos

I wonder, however, and I ask you too: when will we finally have a truly European defence, a truly European army, a real opportunity to save money and be able to defend ourselves as a united Europe?
Totuşi, mă întreb şi vă întreb: când vom avea un sistem european de apărare adevărat, o adevărată armată europeană, o oportunitate reală de a economisi bani şi de a ne apăra ca o Europă unită?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I call for the implementation of all the demands contained in the report of 8 July last year, which stated that the European Union should be genuinely and truly integrated.
Solicit implementarea tuturor cerinţelor cuprinse în raportul din 8 iulie anul trecut, care menţiona că Uniunea Europeană trebuie integrată complet şi cu desăvârşire.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to end by assuring you that the Czech Presidency has truly extensive ambitions for achieving progress in the climate change negotiations.
Aş dori să închei prin a vă asigura că preşedinţia cehă are ambiţii cu adevărat mari în ceea ce priveşte realizarea unui progres în negocierile privind schimbarea climatică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are therefore facing a humanitarian crisis that is not being reported in the media, due to other current international crises, even though it is truly shocking.
Prin urmare, ne confruntăm cu o criză umanitară care, chiar dacă este cu adevărat şocantă, nu este raportată în presă, datorită altor crize internaţionale din prezent.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To do so, a single solution is required, and that is to guarantee the birth of a truly sovereign Palestinian State.
Pentru a reuşi aceasta, este nevoie de o singură soluţie, şi anume aceea de a asigura crearea unui stat palestinian cu adevărat suveran.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Israel, however, should know that it is the West Bank which is militarily occupied and it should truly make peace, and not build settlements.
Totuşi, Israelul ar trebui să fie conştient de ocuparea militară a Cisiordaniei şi să ajungă la pace, nu să construiască aşezări în zonă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the answer that we must give if we truly wish to start rooting out the hatred and the violence.
Acesta este răspunsul pe care trebuie să îl oferim dacă vrem într-adevăr să începem să eradicăm ura şi violenţa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President-in-Office of the Council, I congratulate you on presenting a truly high-quality, realistic programme for Europe and also on your personal growth.
Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, vă felicit pentru programul dumneavoastră competent şi realist pentru Europa, precum şi pentru evoluţia dumneavoastră personală.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Truly increased competitiveness is the best remedy for the economic crisis, with the completion of four basic freedoms.
O competitivitate cu adevărat mare este cel mai bun remediu împotriva crizei economice, asociată cu realizarea celor patru libertăţi fundamentale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, this period in Prague Castle was truly European.
Astfel, această perioadă a Castelului Praga a fost cu adevărat europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

in accordance with truth or fact or reality: genuinely, really
by right: rightfully
in fact (used as intensifiers or sentence modifiers): in truth, really
with sincerity; without pretense: sincerely, unfeignedly


dictionary extension
© dictionarist.com