unite en Rumano

Pronunciación
v. uni, reuni, îmbina, împreuna, lega, asocia: se asocia, alipi, uni: se uni, reuni: se reuni, unifica, coopera, colabora

Ejemplos

Workers of all lands, unite!
Proletari de peste tot, uniți-vă!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Workers of all lands, unite!
Proletari din toate ţările, uniţi-vă!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He joined the United States Navy.
S-a înrolat în marina Statelor Unite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Începând cu anul 1950, ţările europene încep să se unească, din punct de vedere economic şi politic, în cadrul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, propunându-şi să asigure o pace durabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will be a good souvenir of my trip around the United States.
Acesta va fi un bun suvenir din călătoria mea în jurul Statelor Unite.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The private colleges and universities of the United States are autonomous.
Colegiile private și universitățile din Statele Unite sunt autonome.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Which language is spoken in the United States of America?
Ce limbă este vorbită în Statele Unite ale Americii?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Food prices are at their highest level since the United Nations Food and Agriculture Organization began keeping records in 1990.
Prețurile la mâncare sunt la cel mai ridicat nivel din 1990 de când Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a început să țină evidența prețurilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The United States has officially ended economic sanctions against Burma.
Statele Unite au încetat oficial sancțiunile economice împotriva Birmaniei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The United States has almost a fourth of the world's prison population.
SUA are aproape un sfert din prizonierii lumii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. amalgamate: blend, combine, consolidate, compound, coalesce, fuse, weld
2. combine: join, link, couple, connect, associate, ally, incorporate
3. marry: wed, join, coupledictionary extension
© dictionarist.com