vocation en Rumano

Pronunciación
n. vocaţie, chemare, carieră, profesiune, înclinaţie

Ejemplos

The European vocation for peace in the Middle East remains as strong as ever.
Vocaţia europeană pentru pace în Orientul Mijlociu este la fel de puternică ca întotdeauna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Balkans' natural vocation is to join the European Union.
Vocaţia naturală a Balcanilor este de a adera la Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They will primarily remember the deep divisions caused by a conference dedicated to an issue of universal vocation, namely the fight against racism, and which grabbed the world's attention.
Îşi vor aminti în primul rând de diviziunile adânci provocate de o conferinţă dedicată unui subiect de vocaţie universală, şi anume lupta împotriva rasismului, şi care a captat atenţia lumii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect, the European Parliament can play an essential role since, by definition and by vocation, it is best placed to speak on behalf of the oppressed and those who are suffering.
În această privinţă, Parlamentul European poate juca un rol esenţial, din moment ce, prin definiţie şi vocaţie, este cel mai îndreptăţit să vorbească în numele celor oprimaţi şi al celor care suferă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union has constantly reinvented itself, from the initial vocation of healing a war-torn continent to the building of the internal market and then on to the reunification of Europe.
Uniunea Europeană s-a reinventat în permanenţă, aceasta ajungând de la vocaţia sa iniţială de vindecare a unui continent distrus de război la construirea pieţei interne şi reunificarea Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides.
Din punctul meu de vedere, Islanda a avut dintotdeauna o vocaţie europeană, iar aderarea Islandei va fi un câştig de ambele părţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It becomes a vocation when it helps others - when the Goliaths come to the aid of the Davids.
Aceasta devine o vocaţie atunci când îi ajută pe alţii - când Goliat vine în ajutorul lui David.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will finish by saying it in Greek, which is the language that best expresses our universal vocation: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
Voi încheia spunând acelaşi lucru în limba greacă, limba care exprimă cel mai bine vocaţia noastră universală: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the second option is preferable; it is a broad vision in which the more unique dimensions deriving from specific vocations and traditions also have their place and their dignity.
Cred că este preferabilă cea de-a doua opţiune; este o viziune amplă, în care îşi găsesc locul şi demnitatea mai multe dimensiuni unice, care derivă din vocaţii şi tradiţii specifice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that the project will continue in a sustainable form and that my country, in line with its universalist vocation, will collaborate in it with renewed commitment.
Sper că proiectul va continua într-o formă durabilă şi că ţara mea, în conformitate cu vocaţia sa universalistă, va colabora în acest sens cu un angajament reînnoit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the particular occupation for which you are trained: specialization, business, career, line of work, specialty, specialisation, walk of life, calling, walk, job, speciality, lifework, professional life, specialism, line, business life, occupation
a body of people doing the same kind of work: occupational group, body, profession, press corpsdictionary extension
© dictionarist.com