well-known en Rumano

Pronunciación
a. binecunoscut, cunoscut, consacrat, notoriu, recunoscut, renumit, ştiut

Ejemplos

My father offered his services to a well-known trade company.
Tatăl meu și-a oferit serviciile unei companiei de comerț bine cunoscute.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fundamentals of peace are well-known: they have already been identified at Taba, Camp David and Annapolis.
Bazele fundamentale ale păcii sunt bine-cunoscute: au fost deja evidenţiate cu ocazia discuţiilor de la Taba, Camp David şi Annapolis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the other hand, it is well known that the language of 'reproductive and sexual health' is used to surreptitiously include abortion, understood as a right and as a social service.
Pe de altă parte, se ştie că expresia ,,sănătate reproductivă şi sexuală" este folosită pentru a include clandestin avortul, care este înţeles ca un drept şi ca un serviciu social.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
author. - Mr President, the story of Shirin Ebadi, Nobel Peace Prize-winning lawyer, the first Muslim woman and first Iranian to receive the prize, may be well known to most of us here today.
autor. -Domnule preşedinte, presupun că ne este cunoscută, astăzi, tuturor povestea lui Shirin Ebadi, avocata câştigătoare a Premiului Nobel, prima femeie musulmană şi primul cetăţean iranian care a primit premiul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to stress that, as is well-known, the textile sector makes a particularly important contribution to the GDP of all the Member States, including Romania.
Aş vrea să subliniez faptul că sectorul textil, după cum ştim, are o contribuţie deosebit de importantă la GDP-ul tuturor statelor membre şi, dacă vreţi, inclusiv al României.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am thinking, for example, of the very well-known publication Apothekenumschau in my native country.
Mă gândesc, de exemplu, la binecunoscuta publicaţie Apothekenumschau din ţara mea natală.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Vice-President of the Commission. - This question is very well known to me and has already been dealt with many times.
vicepreşedintele Comisiei. -Cunosc foarte bine această întrebare, la care am răspuns deja în repetate rânduri.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Volvo and Saab are well-known makes.
Volvo şi Saab sunt mărci binecunoscute.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact, the parameters of the solution are well known, and have been known for some time.
În realitate, parametrii soluţiei sunt bine cunoscuţi, şi au fost cunoscuţi de multă vreme.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The legislative slovenliness of successive groups of legislators in Poland is, in this case, well known.
Neglijenţa legislativă a grupurilor succesive de legislatori din Polonia este, în acest caz, binecunoscută.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

widely or fully known: known
frequently experienced; known closely or intimately: familiar, long-familiar


© dictionarist.com