work en Rumano

Pronunciación
n. muncă, lucru, ocupaţie, treabă, îndeletnicire, activitate, preocupare, trudă, slujbă, cultivare a pământului, acţiune, funcţiune, funcţionare, operaţie, faptă, chestiune, lucrare, operă, lucrare: lucrări de fortificaţii {mil.}, lucrare: lucrări publice, prelucrare mecanică, construcţii, uzină, fabrică, fort, mecanism, maşinărie, ornamentaţie
v. lucra, munci, avea de lucru, activa, fi în activitate, fi ocupat, face, merge, prelucra, trata, cultiva pământul, funcţiona, executa, umbla, fabrica, confecţiona, meşteri, acţiona, face să muncească, administra, fi în mişcare, mişca, pune în mişcare, deplasa, manevra, aduce la, influenţa, amesteca, conduce o acţiune, elabora, exploata
v. câştiga prin muncă, introduce puţin câte puţin, izbuti, reuşi, pătrunde cu greu, fermenta, avea efect {med.}, fi eficace, broda, coase, tricota, ţese, împleti
a. Lucrător

Ejemplos

What has made you decide to work for our company?
Ce v-a făcut să vă decideţi să lucraţi pentru compania noastră?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We agreed to refrain from smoking while we are at work.
Ne-am înţeles să ne abţinem de la fumat cât suntem la lucru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If he wants to succeed at all, he must work harder.
Dacă vrea câtuşi de puţin să reuşească, trebuie sa muncească mai mult.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The novelist gathered materials for his work.
Romancierul a strâns materiale pentru opera sa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I could clearly see that the hard work had begun to tell on his health.
Am putut observa clar că munca grea a început să-şi lase amprenta asupra sănătăţii sale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, let's start our work.
Ei, să începem lucrul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope your plan will work out.
Sper ca planul tău să funcţioneze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You will be in charge of the women working in this factory.
Tu o să te ocupi de femeile care lucrază în fabrică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I work for a travel agency.
Lucrez la o agenţie de voiaj.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I worked on a yearly contract.
Am lucrat pe un contract anual.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com