ache en Turco

Pronunciación
f. sancımak, ağrımak, acımak, sızlamak
i. ağrı, sızı, sancı, acı

Ejemplos

Bob has a stomach ache but the doctor will cure him.
Bob’un karnı ağrıyor ama doktor onu iyileştirmek iyileştirecek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bob has a stomach ache but the doctor will make him well.
Bob’un karnı ağrıyor ama doktor onu tedavi edecek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I feigned my stomach ache just not to go to school.
Sırf okula gitmemek için karın ağrım varmış gibi yaptım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has an ache. So he should take a pain killer.
Ağrısı var. Öyleyse bir ağrı kesici alması gerekiyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My legs ache from sitting on tatami.
Minderde oturmaktan bacaklarım ağrıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My legs ached after the long walk.
Uzun yürüyüşten sonra bacaklarım ağrıdı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her heart ached for the poor child.
Zavallı bir çocuk için kalbi sızladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have a fever and I ache all over.
Ateşim var ve her yerim ağrıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I ache all over after the exercises.
Egzersizlerden sonra her yanım ağrıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have aches and pains all over my body.
Vücudumun her tarafında ağrılarım ve sızılarım var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. hurt: pain, suffer, throb
2. pain: agony, twinge, pang, spasmdictionary extension
© dictionarist.com