arrange en Turco

Pronunciación
f. düzenlemek, ayarlamak, yoluna koymak, hazırlamak, düzeltmek, halletmek; planlamak, kararlaştırmak, sıralamak, sıraya koymak, aranje etmek

Ejemplos

My parents had an arranged marriage.
Annem-babam görücü usulü evlilik yaptı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My mother teaches flower arranging.
Annem çiçek düzenleme öğretir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I've arranged your meeting with Nicholas.
Nicholas'la toplantını ayarladım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She arranged the flowers beautifully.
Çiçekleri güzel düzenledi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Son of a bitch! You're trying to frame me. He set me up! He arranged the meetings.
Orospu çocuğu! Suçu bana atmaya çalışıyorsun. Beni tuzağa düşürdü! Toplantıları o ayarlamış.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We arranged the books according to size.
Kitapları büyüklüklerine göre düzenledik.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I arranged catering for tomorrow's party.
Yarınki parti için yeme içme işini düzenledim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'd like to learn how to arrange flowers.
Çiçek düzenlemeyi öğrenmek istiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The two stamp collectors arranged a trade.
iki pul koleksiyoncusu bir takas düzenledi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Yuriko arranges flowers in her spare time.
Yuriko boş zamanında çiçekleri düzenler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com