blaze en Turco

Pronunciación
f. alev alev yanmak; parlamak, ışımak; yıldızı parlamak; tutuşmak; ağaçlara işaret koymak
i. alev, ateş, yangın; pırıltı, ışıltı; öfkelenme, köpürme; atın alnındaki beyazlık, yol bulmak için ağaçlara kazınan işaret

Ejemplos

If you strike a match, it makes a blaze.
Kibrit, çaktığınızda tutuşur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A flame is also called a blaze.
Aleve, yalaz da denir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The firemen quickly extinguished the blaze.
itfaiyeciler yangını hemen söndürdüler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Miraculously, all the passengers managed to leave the blazing plane in less than three minutes.
Mucize eseri olarak, tüm yolcular üç dakikadan daha az süre içinde yanan uçaktan ayrılmayı başardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People were screaming inside the blazing ship, and there was no way we could get to them to rescue them.
İnsanlar yanan geminin içinde çığlık atıyordu ve onları kurtarabilmemizin hiç bir yolu yoktu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The big building was blazing with lights.
Büyük bina ışıklarla parlıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Christmas tree was blazing with lights.
Noel ağacı ışıklarla ışıyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fire's blazing nicely now.
Ateş artık güzelce yanıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sun goes down in a wild blaze of color.
Güneş vahşi bir renk aleviyle batıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom jumped out of the blazing plane.
Tom yanan uçaktan atladı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. flame: burn, flash, flare up, rage
2. fire: conflagration, flame, flash, burning, flare, holocaust, combustion
3. shine: glare, shimmer, flicker, gleamdictionary extension
© dictionarist.com