bottom en Turco

Pronunciación
f. dip koymak, temeline inmek, esasını araştırmak
i. dip, alt, kaynak, temel; gemi omurgası, tekne; dayanma gücü; kıç (Argo), popo
s. dipteki, alttaki

Ejemplos

The lowest part of something is often called the bottom.  
Bir şeyin en alt tarafına dip denir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the bottom of this page is the page number.
Bu sayfanın en altında sayfa numarası var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is water at the bottom of the well.  
Kuyunun dibinde su var.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The floor is the bottom part of a room.
Taban, odanın altındaki yerdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My two feet are at the bottom of my legs.
Ayaklarım bacaklarımın bittiği yerdedir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The water is clear to the bottom.
Su dibe doğru temiz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I bet my bottom dollar he is innocent.
Onun masum olduğuna son dolarıma bahse girerim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gum got stuck to the bottom of my shoe.
Sakız ayakkabımın tabanına yapıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I love her from the bottom of my heart.
Kalbimin en derin yerinden onu seviyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I thanked him from the bottom of my heart.
Ona yürekten teşekkür ettim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. lowest part: depths, sole, base, underneath, foot, nadir, underside
2. fundamental: final, basic, conclusive, elementary, determining, last, lowest
3. basis: base, foundation, groundwork
4. buttocks: seatdictionary extension
© dictionarist.com