cite en Turco

Pronunciación
f. alıntı yapmak, bahsetmek, anmak, aktarmak, celbetmek, çağırmak (mahkemeye), takdiri açıklamak

Ejemplos

In the 1950's, the Finns were cited as having one of the least healthy diets in the world.
1950'lerde, Finliler dünyadaki en az sağlıklı diyetlerden birine sahip olarak belirtildiler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She would cite from the Bible.
O, İncil'den alıntı yapardı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The article doesn't cite the source.
Makale kaynaktan alıntı yapmaz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The key determinants in impact are not the number of authors or articles in the field but, rather the citation density and the age of the literature cited.
Etkisi önemli belirleyiciler alandaki yazarlar ya da makalelerin sayısı değil daha ziyade atıf yoğunluğu ve edebiyat yaş göstergesiydi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. refer to a source: quote, allude to, excerpt, mention, point out, enumerate
2. summon: arraign, subpoena, call, ticket, order, enjoin


dictionary extension
© dictionarist.com