conflict en Turco

Pronunciación
f. çekişmek, anlaşmazlığa düşmek, savaşmak, bağdaşmamak, tutmamak
i. savaş, kavga, çekişme, çarpışma, keşmekeş, çatışma; anlaşmazlık, fikir ayrılığı

Ejemplos

Life is a constant conflict between love and ego. Love always wants to say sorry and ego always wants to hear it!
Hayat aşk ve egonun bitmek bilmeyen bir kavgasıdır. Aşk hep özür dilemeyi ego ise hep özür dilenilmeyi ister!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The bloody European conflict was over.
Kanlı Avrupa çatışması bitti.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is impossible to resolve the conflict.
Bu çatışmayı çözmek imkansız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are going to start tonight by trying to solve the conflict between North and South Korea.
Bu geceye Kuzey ve Güney Kore arasındaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışarak başlayacağız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.
Menfaatlerimizin çakışmaması da sizin yararınıza. Teşekkür ederim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we are ever to win back our world, we must be united. We cannot afford the luxury of conflict.
Eğer kendi dünyamızı geri almak istiyorsak, bir bütün olmamız gerek. Çatışma lüksüne gücümüz yetmez.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Reagan was involved in high-profile conflicts with the protest movements of the era.
Reagan, asrın protesto hareketleriyle sansasyonel çatışmalara karıştı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He doesn't seem to be aware of the conflict between my father and me.
O, babam ve benim aramdaki bir anlaşmazlığın farkındaymış gibi görünmüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He seems not to be aware of the conflict between my father and me.
Babam ve benim aramdaki anlaşmazlığın farkında değil gibi görünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com