construct en Turco

Pronunciación
f. inşa etmek, kurmak; dikmek, düzenlemek, çizmek

Ejemplos

I wonder when this building was constructed.
Bu binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
New roads were constructed one after another.
Yeni yollar birbiri ardına inşa edildi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They're constructing a bridge over the river.
Nehrin üzerine bir köprü yapıyorlar.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Based on those senses her brain will construct an accurate but incomplete memory of the events that followed.
Bu duyulara dayalı olarak, onun beyni müteakip olayların kesin ancak eksik bir hatırasını oluşturacaktır-inşa edecektir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi and Volapük are constructed languages.
Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi ve Volapük yapma dillerdir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People who dream of mass destruction think that society hasn't constructed anything worthwhile.
Kitlesel imha hayali kuran insanlar, toplumun faydalı bir şey üretmemiş olduğunu düşünüyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect.
Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After reading his books I feel I can construct a house.
Onun kitaplarını okuduktan sonra bir ev inşa edebileceğimi hissediyorum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will construct a wooden building.
Ahşap bir bina inşa edeceğiz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In order to learn from mistakes, we construct a "no blame" system.
Hatalardan öğrenmek için bir "suçlama yok" sistemini kurmalıyız.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compose: fashion, create, forge, model, shape, envision, mould
2. build: manufacture, fabricate, make, erect, weave, rear, devisedictionary extension
© dictionarist.com