control en Turco

Pronunciación
f. kontrol etmek, idare etmek, hakim olmak, denetlemek, işletmek
i. kontrol, güç, otorite, hakimiyet, sorumluluk, denetim, idare

Ejemplos

Position of husband is like a split A.C. No matter how loud he is outside, but inside the house, he is designed to remain silent, cool and controlled by remote.
Hayatta kocaların durumu klimaya benzer. Dışarıda ne kadar sesli olurlarsa olsunlar evin için sessiz, sakindirler ve uzaktan kumanda ile kontrol edilirler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
 Words are under your control until you speak them, but you come under their control once you have spoken them.
Konuşmazsan sözlerin senin, konuşursan sen sözlerinin kölesi olursun.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think everything is under control.
Sanırım her şey kontrol altında.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They formed a company to control it.
Onu kontrol etmek için bir şirket kurdular.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I begin to lose control of myself.
Kontrolümü kaybetmeye başlarım.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Japan wanted control of Manchuria.
Japonya Mançurya'nın kontrolünü istiyordu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nicholas couldn't control his emotions.
Nicholas duygularını kontrol edemedi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This base is now under our control.
Bu üs artık bizim kontrolümüzde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Inflation is getting out of control.
Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The captain controls the whole ship.
Kaptan bütün gemiyi kontrol eder.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com