conventional en Turco

Pronunciación
s. geleneksel, konvensiyonel, atomik olmayan, basmakalıp, beylik

Ejemplos

Not a conventional woman, Grace Jones. An angel. How fabulous.
Sıradan bir kadın değil, bu Grace Jones. Bir melek. Ne kadar da harika.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You see, I am a very conventional scientist, really.
Martin Fleischmann
Görüyorsun, ben çok geleneksel bir bilim adamıyım, gerçekten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Under none of the accredited ghostly circumstances, and environed by none of the conventional ghostly surroundings, did I first make acquaintance with the house which is the subject of this Christmas piece.
Bu Noel öyküsüne konu olan evle ilk tanışmam, hayaletli öykülerin bilinen koşullarında ya da alışılagelmiş hayaletli ortamlardan birinde olmadı.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Not a conventional woman, Grace Jones
An angel
How fabulous.
Sıradan bir kadın değil, bu Grace Jones.
Bir melek
Ne kadar da harika.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The women in this film are dressed in a very conventional way.
Bu filmdeki kadınlar çok sıradan bir şekilde giyinmişler.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This problem can't be solved with conventional methods.
Bu problem genel metotlarla çözülemez.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why are conventional language classes so boring?
Neden geleneksel dil dersleri bu kadar sıkıcı?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com